Ультрасонографія в сучасній парадигмі персоналізованої, прогностичної та профілактичної медицини (пппм)

1,2Бубнов Р.В. 3Абдуллаєв Р.Я. 1Європейська Асоціація Прогностичної, Профілактичної та Персоналізованої медицини (ЄАПМ / EPMA), Брюссель 2Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, Київ 3 Харківська медична академія післядипломної освіти

В країнах Європи та Північної Америки відбувається поступова зміна парадигми розвитку сучасної медицини з пізньої інтервенційної до Індивідуальної (Персоналізованої), Прогностичної (Предиктивної) та Профілактичної (PPPM) медицини. Ця нова філософія охорони здоров'я, будучи однією з провідних глобальних проблем в 21 столітті, повинна стати платформою для персоналізованого лікування пацієнта у рамках “медицини майбутнього”. Зміни можуть бути досягнуті тільки за допомогою добре скоординованих заходів, спрямованих на вирішення проблем, що накопичилися в галузі охорони здоров'я за існуючих економічних умов. Це завдання вимагає нових і креативних політичних норм і формування нових керівних принципів сучасної системи охорони здоров'я. Створення нової філософії інтелектуальної медицина в галузі охорони здоров'я є привабливою темою для ініціювання науково-дослідницької діяльності, спрямованої на потенційне застосування інноваційних біотехнологій у прогнозуванні захворювань людини, розвитку своєчасної профілактики та індивідуального планування терапії.

Європейська стратегія має кілька аспектів, які дозволяють очікувати значні переваги для інтелектуальної діагностики та індивідуального лікування, як медицини майбутнього. Серед найбільш важливих аспектів є добра організація скринінгових обстежень населення, цілеспрямованої роботи щодо профілактики поширених захворювань, в тому числі, шляхом мінімально-інвазивної діагностики, оптимального планування терапії, індивідуального лікування пацієнта для істотного поліпшення якості життя. Цей вирішальний прогрес може бути досягнутий тільки за допомогою добре скоординованого виконання наступних завдань, які є визначальними для практичної реалізації цієї нової філософії в галузі охорони здоров'я:
− адекватні інвестиції для створення нових технологій;
− розробка і розвиток не/ мінімально-інвазивних діагностичних методик;
− добре організований процес обміну і передачі знань серед учасників біомедичних досліджень і біотехнологічної промисловості для виготовлення передових діагностичних засобів;
− забезпечення якості роботи на основі впровадження міжнародних стандартів для патентування та ліцензування технічних засобів та пристроїв;
− забезпечення високої професійної освіту з точки зору застосування високих біотехнологій в медицині;
− інтелектуальні політичні рішення в сфері охорони здоров'я: введення обов'язкових керівних принципів і чітких правил страхування в галузі охорони здоров'я для забезпечення потреб пацієнтів;
− заходи для забезпечення конфіденційності інформації про пацієнтів і особистих даних;
− поширення відповідної інформації серед працівників охорони здоров'я та споживачів медичної продукції.
Європейська асоціація Прогностичної, Профілактичної та Персоналізованої медицини (EPMA) є організацією-"парасолькою" і основним координатором PPPM-діяльності в 44 країнах Європи та світу. EPMA-Конгрес у Бонні в вересні 2011 року став важливим глобальним етапом сприяння міждисциплінарній консолідації в цьому напрямку, де відбулося спілкування в середовищі провідних професіоналів світу - лікарів, біотехнологів, експертів комп'ютерних наук, медичних працівників, політиків.

Українська стратегія реалізації ПППМ (перебуває в стані формування). Пропонується варіант, адаптований до можливостей системи охорони здоров′я України та стану інтегрованості в міжнародний науковий медичний простір, з огляду на можливості участі фахівців ультразвукової діагностики:

PREDICTIVE
− Створити консолідовану мережу серед провідних фахівців різного напрямку для формування та реалізації мультидисциплінарного персоналізованого підходу із застосуванням комплексних медичних технологій.
− Пошук високоінформативних біомаркерів (чи їх комплексів) та оцінка їх значимості.
− Аналіз коморбідності шляхом дослідження інтегрованих моделей біомаркерів для вивчення взаємозв'язку супутніх захворювань.
− Створення надійних математичних моделей за умови забезпечення стандартизації збору архівуваня та обробки медичної інформації (наприклад, впровадження протоколів PACS тощо).
− Наукове та економічне обґрунтування та впровадження ефективних скринінгових програм.

PREVENTIVE
− На основі аналітично розрахованих предикативних схем створювати і впроваджувати програми профілактики.

PERSONALISED
− Застосування передових діагностичних методик у поєднанні з аналітичним клінічним підходом для адекватного стадіювання та вчасної корекції персоналізованого лікування.
− Для забезпечення проведення інтервенцій використовувати інноваційні рішення в рамках пацієнт-адаптованих лікувальних алгоритмів.
− Реалізація концепції модельно- та інтелектуально-керованої медицини.

Таким чином, ультрасонографія завдяки відомим перевагам, може вважатися високотехнологічним інтелектуальним методом для реалізації принципів як персоналізованої, так і прогностичної та опосередковано профілактичної медицини по всіх запропонованих позиціях. Реалізація стратегії вимагає впровадження адекватних дослідницьких, навчальних програм, участь у Європейських міжнародних наукових проектах. Група Національних представників, будучи ключовим елементом в структурі Асоціації, покликана розглядати проблеми, пов’язані з діяльністю ПППМ на рівні національної системи охорони здоров'я та інформує про них центральні органи ЄАПМ у Брюсселі. Рішення з приводу повідомлених проблем, а також пов'язаних з створенням інноваційних європейських та міжнародних проектів, які ЄАПМ представляє для розгляду на саміті Єврокомісії та Європейського парламенту. З 1 липня 2011 року Рада директорів EPMA затвердила Національного представника в Україні.

Література:
1. Predictive Diagnostics & Personalized Treatment: Dream or Reality, O. Golubnitschaja (ed.) released by Nova Science Publishers, New York 2009.
2. epmanet.eu