Ультразвукова діагностика діабетичної макроангіопатії нижніх кінцівок

Гінгуляк М.О., Рошкулець М.Д., Струк Л.З., Буймістр Н.І., Вдовічен А.М., Гушилик Б.І.
Обласний медичний діагностичний центр, Чернівці

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) типу 2 є вагомим і незалежним чинником ризику розвитку макроангіопатії нижніх кінцівок (МАНК), яка немає специфічних відмінностей від атеросклеротичних змін в артеріях у пацієнтів без діабету і характеризується порівняно тяжким перебігом, виникненням у більш молодому віці, відсутністю розподілу за статевою ознакою, симетричністю ураження, недостатнім розвитком колатералів. МАНК є однією з основних причин розвитку синдрому діабетичної стопи. Тому рання діагностика МАНК має практичне значення.

Мета. Виявлення ранніх ультразвукових ознак МАНК у хворих на ЦД типу 2 з метою оптимізації лікування.

Матеріали і методи. Проведено обстеження 750 хворих на ЦД типу 2 середнього і тяжкого ступеня важкості у стадії субкомпенсації у віці від 40 до 70 років, з тривалістю захворювання від 5 до 20 років. З метою вивчення гемодинаміки в артеріях і топічної діагностики ураження артеріального русла ми використали ультразвукове кольорове дуплексне сканування. Оцінка ранніх атеросклеротичних змін основувалась на вимірюванні величини комплексу інтима-медіа в В-режимі у загальних стегнових артеріях і товщини стінок артерій гомілок. Дослідження проводилися на сканері En Visor HD (Philips, Німеччина, 2005).

Результати. У половини обстежених пацієнтів із ЦД типу 2 (50,1%) виявлені різні структурні зміни комплексу інтима-медія. Підвищення ехогенності комплексу в поєднанні з порушенням диференціювання на «шари» розглядали як ультразвуковий еквівалент атеросклеротичних змін. «Шаровидність» судинної стінки є більш характерною ехографічною ознакою діабетичних макроангіопатій. При поєднанні атеросклерозу з ЦД типу 2, поряд з ураженням проксимальних сегментів судин, виявлялися гіперехогенні потовщені стінки артерій дрібного калібру стоп при незмінних судинах гомілок (у 30% випадків), особливо при невроішемічній формі синдрому діабетичної стопи.
Оклюзуючі ураження артерій нижніх кінцівок діагностували на основі сумарних даних, отриманих за результатами реєстрації ультразвукового зображення стінки і просвіту артерій, а також визначення ступеня локальних порушень кровоплину за даними аналізу спектру допплерівського зсуву частот.

Висновки.
1. Отримані результати дозволяють підтвердити дані літератури про наявність вираженої дисфункції ендотелію та оклюзійні ураження судин нижніх кінцівок в обстежених хворих, яка пропорційна тяжкості артеріосклеротичного процесу.
2. Ультразвукове кольорове дуплексне сканування є одним із ранніх методів діагностики діабетичної макроангіопатії нижніх кінцівок, що дозволяє своєчасно оптимізувати лікування цієї категорії хворих.