Ультразвукова діагностика в перинатології і педіатрії. питання, які ставить час

Дикан І.М., Тарасюк Б.А., Лук'янова І.С.
Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН. Київ, Україна

Сьогодення характеризується великою увагою з боку держави до розвитку перинатальних центрів в Україні та поліпшенню стану охорони здоров'я матері і дитини. Пріоритетним завданням держави є забезпечення розвитку здорового майбутнього покоління нації.
Нинішній стан ультразвукової діагностики в педіатрії не до кінця відповідає вимогам часу. Загальновідомо, що за допомогою променевих методів розпізнається до 80% захворювань людини. Одне з чільних місць серед променевих методів дослідження займає саме ультразвукова діагностика, як один з напрямків педіатричної радіології, що має певні загальновідомі переваги. Сьогодні стоїть завдання забезпечення перинатальних центрів фахівцями з ультразвукової діагностики і їх подальшого навчання. Про те, педіатрична радіологія в Україні знаходиться на неналежному рівні. Підготовка фахівців даного напрямку в нашій країні вкрай обмежена. Але це питання має вирішуватися шляхом співпраці фахової асоціації з МОЗ України.
Ультразвукова діагностика в перинатології охоплює період ехографічного дослідження плоду до пологів та новонародженої дитини до 7 добового віку включно. Педіатрична ультразвукова діагностика охоплює період життя дитини з 8 доби і до 18 років. Кожен з названих етапів розвитку дитини потребує досконалих знань про норму та патологію з боку фахівця з ультразвукової діагностики.
Наш досвід дозволяє виділити найбільш складну патологію плоду, до якої треба привернуту увагу фахівців. В першу чергу – це вади розвитку серця, кількість яких з року у рік збільшується. Інші вади розвитку – патологія ЦНС, атрезія стравоходу, діафрагмальні грижі, аномалії розвитку сечостатевої системи тощо. Слід підкреслити, що ехографія дозволяє своєчасно діагностувати дистресс плода та призначити відповідне лікування.
В неонатальному періоді часто виникає симптом жовтяниці, причину якого без ультразвукового дослідження визначити неможливо. Нейросонографія – допомогає своєчасно визначити гіпоксичні ураження мозку та крововиливи, оцінити динаміку їх подальшого перебігу у новонароджених.
Особливо слід виділити проведення ультразвукового дослідження у відділеннях інтенсивної терапії та реанімації новонароджених. Саме тут має проводитися динамічне дослідження дітей (нейросонографія, Ехо-КГ, УЗД черевної порожнини) з метою своєчасної корекції терапії.
Сучасна ультразвукова діагностика в педіатрії є невід'ємною складовою діагностичного процесу. Новітні діагностичні системи дозволяють не лише давати морфологічну оцінку органам та системам, але й проводити функціональні дослідження органів серцево-судинної системи, гепатобіліарної системи, шлунково-кишкового тракту та сечостатевої системи.
Поєднання глибоких знань фахівців ультразвукової діагностики у галузі перинатології та педіатрії із умінням працювати на сучасних ультразвукових системах дозволить підвищити рівень діагностики серед пацієнтів саме цієї вікової групи.