Ультразвукова та інтервенційна діагностика захворювань щитоподібної залози

Буймістр Н.І., Ляшук П.М., Рибак О.В., Ляшук Р.П.
Обласний медичний діагностичний центр, Чернівці 
Буковинський державний медичний університет

Вступ. У теперішній час ультразвуковий метод діагностики (УЗД) залишається пріоритетним в обстеженні щитоподібної залози (ЩЗ). Останніми роками все ширше застосовується аспіраційна пункційна біопсія з цитологічним дослідженням пунктату, що дозволяє верифікувати діагноз.

Мета. За допомогою ультразвуку провести детальну оцінку структурних змін ЩЗ і визначити тиреоїдний об’єм при різних її захворюваннях з верифікацією діагнозу за допомогою аспіраційної пункційної біопсії.

Матеріали і методи. За 5 років (2007-2011 рр.) проведено УЗД ЩЗ у 67 542 пацієнтів на сканері En Visor HD (Philips, Німеччина, 2007) з використанням широкосмугового лінійного датчика з частотою 5-12МГц у режимі кольорового допплерівського картування. Під контролем УЗД проводилась також аспіраційна пункційна біопсія.

Результати. Серед обстежених пацієнтів з ехографічними ознаками патології ЩЗ структурні зміни виявлені в 56,3%: дифузний зоб у 28,2%; тиреоїдит – 15,6%; вузловий зоб – 9,8%; гіпотиреоз – 1,3%; дифузний токсичний зоб – 1,4%. Аспіраційна пункційна біопсія ЩЗ під контролем УЗД проведена у 38 випадках, виявлено: вузловий зоб – у 22 хворих; кистовидну дегенерацію – у 4-х; проліферацію фолікулярного епітелію – у 3-х; тиреоїдит – у 2-х; об’ємний процес – у 7 хворих.

Висновок. Аспіраційна пункційна біопсія під контролем УЗД є методом вибору для верифікації діагнозу пацієнтам з ехографічними ознаками патології щитоподібної залози.