Ехографічна діагностика портальної гіпертензії у дітей

Тарасюк Б.А., Яременко В.В., Гончаренко Н.І.

Київ,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

 

Вступ

Портальна гіпертензія (ПГ) - це патологічний синдром, обумовлений підвищенням тиску у басейні воротної вени, в основі якого є порушення кровотоку печінки різного походження та локалізації: портальних судинах, печінкових венах або нижній порожнистій вені. ПГ у дітей, на відміну від дорослих, у 82-86% спостережень представлена позапечінковою формою захворювання. Виникнення цієї патології у дітей обумовлена у більшості випадків тромбозом портальної вени після перенесеного флебіту, або вродженими ураженнями судин портальної системи. Основними причинами внутрішньопечінкової форми ПГ у дітей є цироз печінки як ускладнення вірусного гепатиту і вроджений фіброз печінки. ПГ у дітей у 87% випадків характеризується виникненням такого небезпечного для життя ускладненням як кровотечі з варикознорозширених вен стравоходу та шлунку.

Матеріали та методи

Ультразвукове обстеження було проведено 47 хворим з ПГ у віці від 5 до 17 років (середій вік обстежених 10,9 роки). З них хлопчиків було 29, дівчаток - 18. Хворі з ПГ були поділені на 3 вікові групи. Група 1 - 5 - 8 років, група 2 - 9 - 12 років і група 3 - 13 - 17 років..

Ехографічне дослідження проводилось вранці натщесерце на ультразвуковому діагностичному приборі Medison SA 9900 (Корея), використовувався датчик з частотою 3,5 - 5МГц. Всім пацієнтам проводилось допплеровське дослідження. За допомогою кольорового допплеровського картування (КДК) вивчались особливості кровотоку в портальній вені, стінках жовчного міхура та селезінковій вені.

Спектральне допплерівське дослідження дозволяло вивчати гемодинамічні показники (швидкісні та об"ємні) в портальній системі, а також в печінковій артерії.

Результати та їх обговорення

Допечінкову форму ПГ діагностовано у 47 дітей. В усіх хворих ехографічно був визначений основний симптом ПГ - спленомегалія.

Аналіз результатів УЗ дослідження гепатобіліарної системи у сірій шкалі: ущільнення стінок портальної вени -41 (85.4%), зменшення розмірів лівої долі печінки 38 (79%), варікоз стінок жовчного міхура 32 (67%), звитість портальної вени 31 (64.6%), збільшення розмірів хвостатої долі печінки 28 (58.3%), ущільнення паренхіми печінки 23 (47.9%), кавернозна трансформація портальної вени 21 (44.6%), реканалізація параумбілікальних вен 11 (22.9%), наявість шунтів між селезінковою та лівою нирковою венами 4 (8.5%).

Допплерометричні (гемодинамічні) зміни полягали в наступному - зменшення об"ємного кровотоку у ворітній вені і підвищення кровотоку у селезінковій вені та зростання швидкості кровотоку і підвищенні індекса резистентності в печінковій артерії.

Висновки

Ультразвукове дослідження з допплерографією є інформативним неінвазивним методом обстеження дітей з портальною гіпертензією.