Міждисциплінарне навчання, як засіб покращення якості діагностики в гастроентерології

Свінціцький А.С., Богомаз В.М.

Київ, Україна

Кафедра госпітальної терапії №2 НМУ ім. О.О. Богомольця

(зав. каф. проф. А.С. Свінціцький)

 

Вступ

Проблема якості медичної допомоги є надзвичайно актуальною для системи охорони здоров'я України. Психологічні особливості пацієнтів, хронічний перебіг патології органів травлення, одночасне ураження декількох органів є факторами, що ускладнюють діагностичний процес у хворих гастроентерологічного профілю. До цього часу мають місце запізніле виявлення захворювань, неефективне використання інструментальних методів діагностики, неадекватна оцінка клініцистами результатів досліджень. Впровадження сучасних форм міждисциплінарного навчання практикуючих лікарів є одним з засобів покращення якості діагностики і лікування гастроентерологічної патології.

Матеріали і методи

В рамках міжнародного проекту, протягом 2000-2005 років, кафедра госпітальної терапії №2 НМУ щорічно проводила тренувальний курс з основних питань ультразвукової діагностики, викладачами якого були практикуючі українські лікарі з закладів вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги, викладачі кафедри госпітальної терапії НМУ та медичного університету м. Ганновера (ФРН). Більшість референтів, будучи сертифікованими спеціалістами з ультразвукової діагностики, працювали на основному місці роботи за однією з клінічних спеціальностей. Курс складався з лекційного матеріалу, практичних занять та письмового екзамену, за результатами якого видавався сертифікат учасникам. На рівні базової лікарні застосовувались традиційні для вітчизняної практики форми міждисциплінарного навчання: сумісні клінічні та патолого-анатомічні конференції, клінічні розбори.

Результаты

За шість років в роботі семінарів брали участь 196 лікарів з 112 медичних установ України. Питання ультразвукової діагностики гастроентерологічної патології розглядались на прикладі конкретних клінічних випадків і спостережень референтів. Успішність міждисциплінарного навчального процесу визначалась визнаним лідерством керівників курсу, попереднім вибором тематики виступів на підставі вивчення потреб практичних лікарів, орієнтацією не тільки на найсучасніші, а й реально доступні діагностичні можливості обладнання.

Встановлено, що єдині підходи і взаємодія гастроентеролога, лікаря ультразвукової діагностики та хірурга визначають своєчасність оперативних втручань і повноцінне лікування хворого після нього. Ефективними були сумісні обговорення питань специфічності і чутливості ультразвукової діагностики при гастроентерологічній патології, забезпечення поєднаного використання радіологічних методик для адекватної оцінки клінічної ситуації, розгляд допущених діагностичних помилок. Дослідницька та аналітична робота були важливими елементами системи безперервного навчання практичних лікарів

Висновки

Вирішальним фактором якості діагностики патології органів травлення є рівень кваліфікації фахівців різних спеціальностей, насамперед, терапевтів, хірургів, гастроентерологів, лікарів ультразвукової діагностики, ендоскопістів та організація їх взаємодії між собою. Міждисциплінарне навчання сприяє виробленню єдиних підходів до діагностичного маршруту гастроентерологічного пацієнта та трактування радіологічних знахідок, зменшує частоту дублювання обстежень, зокрема підвищує ефективність роботи лікарів ультразвукової діагностики.