Роль ультразвукового дослідження в діагностиці гострого панкреатиту

Кустрьо В.І., Щуренко М.І., Кустрьо О.В.

м. Берегово, Україна,

Берегівська центральна районна лікарня

 

Вступ

Лікування гострого панкреатиту є актуальним питанням сучасної панкреатології. Це зумовлено перш за все збільшенням хворих на гострий панкреатит, труднощами у виборі тактики лікування та незадовільними результатами при лікуванні цієї патології. Так, частота гострого панкреатиту в Україні складає 5,2-5,9 на 10 тисяч населення і посідає третє місце серед гострих запальних захворювань органів черевної порожнини, а летальність становить біля 10-25%. Тому важливою складовою в покращенні результатів лікування є вчасна діагностика і вибір оптимального методу лікування, який базується на визначенні ступеня деструктивних змін в підшлунковій залозі та виявленні інфікування її паренхіми і парапанкреатичного та заочеревинного простору.

Значне місце у діагностиці та виборі методу лікування займає ультразвукове дослідження підшлункової залози та органів черевної порожнини, яке дозволяє визначити не тільки наявність вогнища деструкції і його локалізацію, а й поширеність деструктивного процесу за межі підшлункової залози, та діагностувати патологію позапечінкових жовчних шляхів.

Матеріали та методи

Нами був проведений ретроспективний аналіз 167 хворих, які знаходились на лікуванні у зв'язку з гострим панкреатитом. Всім хворим у алгоритм обстеження було включено ультразвукове дослідження, результати якого вносились в оцінку важкості перебігу гострого панкреатиту і впливали на вибір тактики лікування цієї патології. Ультразвукове обстеження виконувалося в кабінеті УЗД Берегівської центральної районної лікарні, який оснащений стаціонарним апаратом Siemens Sonoline SL-1 з секторним і лінійним датчиками 3,5 МГц та портативним апаратом Loguic-100 з конвексним датчиком 3,5 МГц.

Починаючи від моменту госпіталізації усім хворим виконано динамічне ультразвукове дослідження в інтервалі 24-72 годин, в залежності від протікання гострого панкреатиту. Оцінювали стан підшлункової залози, а саме її розміри, контури, структуру, ехогенність, а також наявність рідинних утворень в сальниковій сумці, запливів в заочеревинний простір, патології жовчновивідних шляхів, випоту в черевній порожнині та лівому плевральному синусі, ступінь пневматозу кишківника.

Результаты

При проведенні діагностики ультразвукові ознаки гострого панкреатиту спостерігались у 159 чоловік (95,2%), оперативне лікування виконано у 19 хворих (11,4%), з яких 2 померло (10,5% від кількості прооперованих).

Висновки

Таким чином, діагностична цінність ультразвукового дослідження при гострому панкреатиті складає величину 95,2%. При цьому даний метод дослідження дає можливість оцінити динаміку змін в підшлунковій залозі в процесі лікування та вибрати оптимальну тактику лікування цієї патології. Також ультразвукове обстеження має перевагу над іншими методами діагностики, зокрема комп'ютерною томографією, тому що є більш доступним методом. Завдяки цьому ультразвукова діагностика може бути рекомендована як скринінг-метод при підозрі на гострий панкреатит.