Спосіб ультразвукового дослідження моторики шлунка

Крахмалова О.О., Можина Т.Л.,

м. Харків, Україна,

ДУ "Інститут терапії АМН України"

 

Вступ

Збільшення кількості патології, що супроводжується первинним або вторинним порушенням моторно-евакуаторної активності шлунка (МЕАШ) (функціональна диспепсія, пептична виразка, цукровий діабет, постваготомний і демпінг синдроми) в осіб працездатного віку спричиняє необхідність застосування високоінформативних і економічно доступних методів діагностики порушеної моторики шлунка (МШ) у повсякденній практиці. Порівнянність результатів ультразвукового дослідження спорожнювання шлунка з даними

"золотого стандарту" діагностики МЕАШ - сцинтіграфіею, дозволяє точно, безпечно й безболісно оцінити особливості евакуації їжі з порожнини шлунка.

Ціль

розробити й апробувати методику дослідження МШ за допомогою ультрасонографії.

Матеріал та методи

Було обстежено 20 практично здорових осіб (6 чоловіків і 14 жінок) у віці від 23 до 29 років з нормальною масою тіла (індекс маси тіла 18,5 - 24,9 кг/м2). Ультразвукове дослідження спорожнювання шлунка виконувалося на апарату "Logiq5" виробництва США з використанням датчика 3,5 Мгц. Гастросонограми одержували в положенні пацієнта лежачи на спині при нормальному неглибокому подиху, візуалізація поперечних і поздовжніх перетинів шлунка здійснювалася в ході трансабдомінального доступу; як внутрішні орієнтири були використані лівий край печінки та черевна аорта. Дослідження проводилося в ранкові години натще, безпосередньо відразу після прийому тестового сніданку та через певні часові інтервали протягом години. МШ була оцінена непрямим методом: шляхом визначення площі (Sn, мм2) й висоти (hn, мм) стояння рідини в порожнині шлунка, з наступним обчисленням показника обсягу (Vn, мм3) шлунка, швидкості спорожнювання шлунка (ШСШ, %) і часом напіввиведення

50, хв) по наведеним нижче формулах:

Vn=Sn*hn

ШСШ =(Vn/V1-1)*100%, де V1 - обсяг шлунка безпосередньо відразу після прийому тестового сніданку.

Т50 - розцінювали як якусь тимчасову крапку, у котрій фіксували евакуацію 50% первинного обсягу шлунка.

Результати

У більшої частини обстежених пацієнтів (n=13, 65%) ШСШ була рівномірною й коливалася в межах 45,4-52,7%, у 6 чоловік (30%) зареєстрували тенденцію до прискорення ШСШ - 56,5-69,2% і в 5% випадків (1 пацієнт) діагностували різко вповільнену ШСШ - 27,2%. В 95% випадків (19 чоловік) Т50 склало в середньому 60 мінут.

Висновки

Зміна (прискорення або вповільнення) ШСШ у практично здорових осіб може бути обумовлено дисбалансом між парасимпатичним і симпатичним відділами вегетативної нервової системи. Необхідна подальша апробація вищеописаної методики ультразвукового дослідження МШ в осіб, що мають органічну або функціональну патологію органів шлунково-кишкового тракту, з метою оптимізації діагностики порушеної МЕАШ і підбора адекватної медикаментозної терапії.