Судинні порушення при дифузних захворюваннях печінки у дітей

Бабко С.О., Іголкіна О.Д.

м. Київ, Україна

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

 

Вступ

З метою профілактики цирозу та зниження летальності від хронічних дифузних захворювань у дітей була вивчена патофізіологія судинних порушень печінки, як одного з факторів розвитку цієї патології у хворих дітей на хронічний гепатит В та С в різні стадії активності та фази інфекційного процесу.

Матеріали та методи Були обстежені 79 дітей віком 4 - 15 років із хронічним гепатитом вірусної етіології, із них 39 дітей із хронічним гепатитом В та 40 - із хронічним гепатитом С.

Периферичну гемодинаміку визначали за допомогою ультрасонографії та доплерометрії на апараті "Biomedica SIM 7000" трансдюсером 3,5 МГц в системі портальної та селезінкової вен, печінкової та селезінкової артерій. При кількісній оцінці визначали об'ємну швидкість кровотоку. Для інтегральної оцінки визначався венозний індекс - співвідношення об'ємної швидкості кровотоку у воротній та селезінковій венах. В артеріях вивчався резистентний індекс, який виражає величину артеріального опору печінки.

Результаты

Дані ультразвукового дослідження гепатобіліарної системи вказували на зміни в структурі тканини печінки. Ущільнення стінок внутрішньопечінкових жовчних ходів та стінок судин печінки, ущільнення паренхіми печінки були виявлені у хворих незалежно від етіології захворювання.

У дітей із хронічним гепатитом об'ємний кровотік у воротній вені був прискореним та залежав від ступеню активності захворювання. Найбільш високі показники діагностовані у дітей з високим ступенем активності перебігу.

Венозно-селезінковий венозний індекс підвищувався по мірі прогресування захворювання, що вказувало на зростання портальної частки кровотоку.

Збільшення індексу резистентності печінкової артерії у хворих на хронічний гепатит було свідченням підвищення артеріального опору печінки та вказувало на порушення пресинусоїдального та синусоїдального кровообігу.

Висновки

Аналіз гемодинамічних порушень в cудинній системі печінки та селезінки свідчив про те, що зміни гемодинаміки печінки та селезінки є важливою патогенетичною ланкою розвитку хронічних гепатитів у дітей;

хронічні захворювання печінки вірусної етіології у дітей протікають з порушеннями гемодинамічних показників периферичного русла, як венозного, так і артеріального;

вираженість виявлених змін залежить від фази інфекційного процесу та ступеня активності ХГ, не залежить від класу вірусу, який викликає гепатит;

найбільш інформативними виявились дані об'ємного кровотоку портальної та селезінкової вен, воротно-селезінковий венозний індекс, індекс резистентності печінкової та селезінкової артерії.