Ультразвукова діагностика цирозу печінки

Стойка В.І., Буренкова І.М., Болдижар П.О.

м.Ужгород

Ужгородська обласна клінічна лікарня

 

Вступ

Складність діагностики, а також диференційної діагностики дифузних уражень печінки полягає у повній відсутності специфічних ознак головним чином ранніх стадій захворювання, ще до появи таких симптомів, як портальна гіпертензія (ПГ) та інших. Так, при цирозі печінки на початкових стадіях ультразвукова картина не відрізняється від такої при хронічному гепатиті (1). При термінальних стадіях цирозу печінки наступають більш значні зміни ультразвукової картини печінки. До них відносяться: зміни розмірів печінки,селезінки, нерівність контурів печінки, неоднорідність структури паренхіми, зміна судинного рисунку паренхіми (відсутність візуалізації судин дрібного та середнього калібру на периферії органу), збільшення діаметру ворітної та селезінкових вен, порушення портального кровообігу та ін. Пошук нових малоінвазивних методик діагностики цирозу печінки продовжується, а вдосконалення існуючої ультразвукової техніки дає нам нові можливості ранньої діагностики цього грізного захворювання.

Матеріали та методи

Використовуючи рутинну методику огляду печінки зондом 3,5 мГц в нашій клініці, ми додатково проводили дослідження широкополосним високочастотним лінійним датчиком з частотою сканування 12мГц та апертурою 38 мм універсальної цифрової ультразвукової системи HDI-1500 фірми

"Філіпс". Було обстежено 32 хворих по запропонованій методиці з попереднім діагнозом "ПГ". Під контролем ультразвука усім хворим виконана біопсія печінки. При дослідженні ультразвуковим зондом 12 мГц у 28 хворих була виявлена характерна картина зовнішнього контуру (капсули) та прилеглої паренхіми печінки, яка характеризувалась нерівномірним потовщенням та потоншенням, "шероховатістю" поверхні печінки, а також ознаками розшарування капсули печінки з візуалізацією дрібнонодулярних змін передньої поверхні печінки. Візуальна картина паренхіми мала характерний мозаїчний тип у вигляді "глибчатості", нерівномірних лінійних гіперехогенних включень, грубозернистості. У 7 обстежених хворих візуальних змін з боку печінки не виявлено. Морфологічно цироз печінки підтвердився у 25 хворих. При дослідженні хворих ультразвуковими зондами 3,5-5 мГц одержані такі обємні та цифрові показники (табл.1)

Результати дослідження

Портальний кровообіг може порушуватись як при дифузних ураженнях паренхіми печінки, так і при інших патологічних станах - тромбозі селезінкової вени, синдромі Бадда-Кіарі, ураженні гепатодуоденальної зони пухлинним процесом, при захворюваннях підшлункової залози.

При ПГ, незалежно від її генезу, виявляється цілий ряд загальних ехографічних ознак, які спостерігаються в тому чи іншому вигляді в залежності від ступеня порушення гемодинаміки: 1) збільшення діаметру ворітної вени >12 мм -у 24 обстежених.: збільшення діаметру селезінкової вени >6 мм - у 25 обстежених. Величина селезінки реагує на підвищення тиску в портальній системі збільшенням по довжині осі, тоді як розміри печінки при ПГ коливаються від збільшення у 11 обстежених, до зменшення у 7 обстежених. Це, очевидно, повязано із стадією розвитку цирозу печінки, де на ранніх стадіях захворювання, розміри її можуть бути збільшені, а на пізніх стадіях - зменшені; 2) зменшення лінійної швидкості у ворітній вені

< 15 см/с - у 17 обстежених, збільшення >15см/с - у 15 обстежених; 3) поява порто-кавальних колатералей спостерігалась у 12 обстежених; 4)Вільна рідина в черевній порожнині спостерігалась у 3 хворих, що свідчило про прогресування порушення портальної перфузії.

Висновки

Таким чином, для УЗ зондів 3,5 мГц найбільш характерними ознаками цирозу печінки та ПГ є такі ознаки: діаметр і прохідність ворітної і селезінкової вен, лінійна та обємна швидкості кровплину в цих судинах, розміри селезінки та печінки, поява порто-кавальних колатералей, наявність асциту. Для лінійного зонда 12 мГц характерними ультразвуковими ознаками цирозу печінки є "шероховатість" поверхні печінки розшарування капсули печінки, мозаїчність структури підлягаючої паренхіми. Специфічність УЗО по відношенню до морфологічного підтвердження діагнозу цирозу печінки, при використанні датчика 12 мГц у нашому матеріалі склала 92,6%.