Ультразвукова діагностика паразитарних кіст молочної залози

Гладка Л. Ю., Дружиніна Н. О., Борульова В. В.

Київська Медична Академія Післядипломної Освіти ім.. П.Л.Шупика

Кафедра радіології, Київський Обласний Онкологічний Диспансер

 

Вступ

При ультразвуковому дослідженні молочних залоз нами були запідозрені обўємні утворення, які, після детального обстеження , виявились нічим іншим, як паразитарними кистами.

Матеріали і методи

Обстеження було проведено у 24 пацієнток, які були направлені з попередніми діагнозами: 17 - рак молочної залози та 7 - фіброаденома молочної залози. Ультразвукові дослідження проводились на апараті "

HDI 1500" з лінійним зондом з частотою 5-12 МГц та на апараті Siemens Sonoline G-50 з лінійним зондом 5-12 МГц. Ультразвукова картина утворень у пацієнток була подібною і характеризувалась: при натисканні датчиком - феномен " сковзання "; утворення розташовувались на межі премаммарного простору та передньої поверхні молочної залози; утворення були розмірами до 10 мм., з чіткими рівними контурами, з гіперехогенною капсулою, структурно неоднорідні з гіперехогенними лінійними включеннями, розташованими паралельно по дві; в двох випадках було виявлено активну рухливість лінійних включень; УЗ-картина не була характерною для злоякісного утворення молочної залози і не зовсім характерною для фіброаденоми. Всі пацієнтки були прооперовані. При дослідженні макропрепарату виявлено кистоподібне утворення із вмістом у вигляді кетгутоподібної тонкої нитки, що дало можливість запідозрити паразитарне ураження. Гістологічно : гранульоматозне запалення.

Результаты

Філяріоз характеризується такими особливостями: людина для збудника - не властивий хазяїн; збудники в організмі людини не досягають статевої зрілості; симптомокомплекс обумовлений міграцією лічинки або дорослого гельмінта в шкірі або внутрішніх органах.Для філяріозів характерний довгий інкубаційний період, повільне протікання та хронічний перебіг хвороби. В залежності від переваги симптомів виділяють шкірну, вісцеральну, очну форми хвороби.В Київському Обласному Онкологічному Диспансері в останні роки періодично фіксуються випадки дірофіляріозу у хворих, що звертаються за амбулаторною допомогою з приводу локальних підшкірних ущільнень різної локалізації. Обўєктивно: підшкірно, але в тканині молочної залози, пальпується утворення щільної консистенції діаметром 10-20 мм. Хворі скаржилися на ущільнення в молочній залозі, які хворі виявляли самостійно 3-4 тижні тому. Dirofilaria repens широко розповсюджена на земній кулі в собак, від яких передається людині через укус комарів роду Anopheles.Людина

захворює випадково. В місці укусу формується поодинока киста з паразитом. Патогенез дірофіляріозу є складним і складається з декількох факторів, що обумовлені комплексною взаємодією співчленів системи

"паразит-хазяїн". Формування імунної відповіді - головної захисної реакції організму - є найважливішим механізмом гельмінтозів, і зокрема дірофіляріозу.

Висновки

  1. Симптоматика дірофіляріозу досить різноманітна, тому з нею можуть зустрітись спеціалісти, різні за фахом..
  2. Враховуємо, що ці рідкісні випадки цікаві з практичної точки зору, так як посилення міграційної активності населення може сприяти появі подібних випадків в неендемічних зонах України.
  3. Інтервенційні втручання без попереднього ультразвукового контролю можуть призвести до міграції паразита у підшкірній клітковині людини.