Ультразвукова діагностика посттравматичних панкреатитів

Новікова М.М.

м. Київ

Український НПЦ екстренної медичної допомоги та медицини катастроф

 

Вступ

Сучасний час характеризується безперервним зростанням частоти множинних і поєднаних ушкоджень в світі взагалі і в Україні зокрема. На сьогодні травма займає третє місце в числі причин смерті, а серед людей віком до 37 років перше.

Однією з головних проблем, які стоять перед системою охорони здоров'я в Україні є надання медичної допомоги при сучасному травматизмі, що становить надзвичайно важливий компонент соціально-економічного процесу.

Травми людини за останні десятиріччя значно збільшилися, водночас суттєво змінилася структура пошкоджень на користь підвищення питомої ваги та абсолютної кількості полісистемних та поліорганних ушкоджень, що викликають виникнення комплексу самогенетичних та патологічних реакцій відомих як травматична хвороба.

Ультразвукова діагностика займає одне з провідних міст у діагностичному алгорітмі при обстеженні постраждалих з поліорганними абдомінальними пошкодженнями.

Матеріали та методи

Дослідження проводились на базі відділення полі травми КМКЛ ШМД із застосуванням ультразвукових приладів фірми TOSHIBA "Xario",

"Nemio-17". Було обстежено 875 постраждалих з закритою травмою живота які були госпіталізовані у відділення протягом 2004-2005 років.

Ультразвукові ознаки панкреатиту були виявлені у 123 обстежених, у 82 з них внаслідок рульової травми при ДТП, 41 - внаслідок удару тупим предметом в живіт.

Результати

При ультразвуковому дослідженні у всіх постраждалих спостерігали збільшення розмірів підшлункової залози, зниження ехогенності тканини за рахунок набряку. У 31,8% візуалізувалася вільна рідина в чепцевій сумці, у 5,7% спостерігались ознаки деструкції (явища панкреанекрозу), які супроводжувалися випотом у черевну порожнину, а у випадку пошкодження хвоста підшлункової залози - набряком заочеревинної клітковини зліва. При застосуванні ЦДК відмічалось зниження або відсутність кольорових локусів у тканині залози.

Висновки

Ультразвукові ознаки посттравматичних панкреатитів не відрізнялись від тих, що спостерігаються при панкреатитах іншого походження.

Ультразвукове дослідження є обов'язковим в алгоритмі обстеження постраждалих з закритою травмою живота для виключення травматичного пошкодження підшлункової залози.