Ультразвукова діагностика пухлин товстої кишки

Венгер О.В., Батюк С.І., Бриндіков Л.М., Табола М.М., Мороз В.А.

м. Хмельницький, Україна, Хмельницький обласний онкологічний диспансер

Вступ

Проблема діагностики пухлин товстої кишки залишається актуальною. Більшість пацієнтів на догоспітальному етапі відмовляються від проведення їм колоноскопії, іррігоскопії через неприємні відчуття, викликані данними методами обстеження. З появою ультразвукових апаратів з високою роздільною здатністю з'явилась можливість використання УЗД для діагностики захворювань полих органів.

Мета роботи

Аналіз достовірності ультразвукової діагностики пухлин товстої кишки з використанням апарату "PHILIPS-HDI 5000".

Матеріали та методи

В кабінеті ультразвукової діагностики Хмельницького обласного онкологічного диспансеру після відповідноі підготовки (препаратами фортранс, еспумізан) обстежено за період 2002 - 2004 років 172 пацієнта с підозрою на пухлини товстої кишки.

Із них 98 чоловіків , вік яких в середньому склав 40-74 років, жінок 52, вік яких в середньому склав 43-79 років. Цій групі хворих проводилось ультразвукове остеження органів черевної порожнини, включаючи товсту кишку (за виключенням сліпої кишки). Патологігним признаком рахувався симптом

"ураження полого органу", який включає в себе нерівномірне потовщення стінки кишки більше 18 мм, представлене сигналами зниженої і середньої ехогенності, порушення диференціації стінки на шари.

Результати та їх обговорення

Нами було виявлено 150 пациентів з ознаками пухлин товстої кишки, що склало 87%. Із них: висхідного відділу товстої кишки 28, печінкового згину 24, нисхідного відділу 25, сигмовидної кишки 29. Для дообстеження пацієнтів з підозрою на пухлину товстої кишки проводились слідуючі обстеження: двухконтрастна іррігоскопія, колоноскоія ( при необхідності в поєднанні). Після дообстеження діагноз пухлина товстої кишки підтвердився в 123 пацієнтів, що склало 82%. Всім пацієнтам , в яких виявлена пухлина товстої кишки, виконані операції. Після дослідження препаратів пухлин гістологічно в 119 пацієнтів виявено рак товстої кишки.Точність ультразвукового метода дослідження склала 82%.

Висновки

Ультразвукове обстеження товстої кишки - високоінформативный метод. Дане обстеження являється малоінвазивним методом, яке добре переноситься пацієнтами. В теперішній час з розвитком ультразвукових технологій даний метод обстеження товстої кишки являється актуальним і перспективним.