Ультразвукова діагностика внутрішньоутробного враження печінки, селезінки, та кишковнику плоду при torch-інфекції

Григорович Л.В.

м. Київ, Україна,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України

Вступ

В останні роки все більше значення та увагу вчених викликають материнсько-плодові інфекції (TORCH), які відіграють значну роль в виникненні внутрішньоутробного пораження печінки, селезінки, кишковнику, мозку та серця плоду і приводять до репродуктивних втрат. Можливість ехографічної діагностики внутрішньоутробного інфікування (ВУІ) з використанням новітніх технологій визначило достовірність УЗД даних, а багато авторів розглядають сукупність специфічних ехографічних ознак як свідків внутрішньоутробного інфікування в пренатальній діагностиці.

Матеріали та методи

Пренатальна діагностика ВУІ визначалася за допомогою УЗД, кардіотокографії, доплерометрії, а визначені ознаки сформували ехографічні критерії для материнсько-плодових інфекцій. З метою верифікації інфекцій включали вірусологічні, бактеріологічні, мікробіологічні, серологічні реакції з використанням ДНК зондування та ПЦР діагностики.

Результати дослідження

Проведено УЗД обстеження вагітних з метою визначення діагностичного значення ехографії та виявлення внутрішньоутробного інфікування. Зроблен аналіз 200 випадків ускладненої вагітності з ехографічними маркерами ВУІ (табл.) Специфічними ультразвуковими ознаками визначаються багатоводдя, збільшення розмірів живота, гепатоспленомегалія, асцит, пієлоектазія, а гиперехогенні включення в печінці плоду мають основну причину внутрішньоутробного інфікування. При УЗД дослідженні виявили потовщення та кальціфікати стінки кишки та між петлями кишок, різко розширені петлі кишок з ехонегативним змістом та ехопозитивними включеннями, аркоподібні ехокомплекси, асцит - при інфекції бактеріальної етиології. Гіперехогенні включення в різних паренхіматозних органах визначаються при хламідійній інфекції. Включення в печінці разом з збільшенням її та селезінки, наявністю гідротораксу, полісерозиту, помірного гідроамніона визначається більше як ехографічній маркер ВУІ вірусної етиології. Затримка внутрішньоутробного

розвитку плоду, витончення плаценти, асциту, гідроторексу, анемії в 40% відсотків випадків зустрічається при ВУІ парвовірусної В19 інфекції. Гостре інфікування плоду та вагітної на ранніх стадіях вагітності приводить до затримки розвитку плоду, значним структурним змінам внутрішніх органів та загибелі плоду або до тяжких вад розвитку.

Висновки

Значні прояви при ультразвуковому дослідженні та тяжкість внутрішньоутробного інфікування залежить від виду збудника, його вірулентності, рівня імунореактивності організму вагітної, строку гестації. Пошук ехографічних маркерів ВУІ, особливості УЗД картин і доплерографії та КТГ плоду необхідно проводити з визначенням проявлення органічних змін внутрішніх органів та систем плоду, визначати функціональні порушення його стану. Специфічність ехографічного зображення складає 50-60%, проте в 87% відповідають визначенню тяжкості інфекційного враження плода, проявами якого є глибоке ураження печінки, селезінки та кишковника плоду, що відповідають в визначенні функціонального його стану. Це може бути маркерами доступного методу діагностики ВУІ плоду з ускладненнями, як для самого плоду так і для новонародженого. В процесі патогенетичного лікування можна визначити позитивний ефект стану плода та компенсацію материнсько-плодових відносин за допомогою УЗД діагностики та доплерометрії.

Табл. Ехографічні ознаки внутрішньоутробного інфікування

Ехограіфчні ознаки інфекції Мозок Серце Паренхіма-тозні органи Шлунково-кишковий тракт СЗРП Плацента Асцит Навколо-плідні води
Токсоплазмоз Вентрікуло-мегалія Кардіомегалія Гепатосплено-мегалія Збільшення ехогеності ендотелію - Гіперплазія + Збільшення або зменшення незначне
Бактеріальна інфекція Перивентрі-кулярні кальцифікати - Збільшена ехогенність Збільшена ехогенність ендотелію Асиметрична форма Гіперплазія, неоднорідність + Багатоводдя
Хламідійна інфекція - Пери- та ендокардит Гепатосплено-мегалія Збільшена ехогенність ендотелію Асиметрична форма Хориоамніоніт + Багатоводдя
Цитомегалічна інфекція Мікроцефалія, гідроцефалія ПВ кальцифікати - Гепатосплено-мегалія - + Неоднорідна ехогенність плаценти, порушення сроку зрілості - Маловоддя
Герпетична інфекція Мікроцефалія, гідроцефалія - Спленомегалія Збільшена ехогенність ендотелію + Хоріоамніоніт - Маловоддя
Інфекція вірусу краснухи Мікроцефалія Вади серця, судин, кардіомегалія Гепатосплено-мегалія Збільшена ехогенність ендотелію + Неоднорідна ехогенність плаценти, порушення сроку зрілості - -
Парвовірусна інфекція В19 Гідроцефалія Вади серця Гепатосплено-мегалія, гіперєхогенні включення Збільшена ехогенність ендотелію, потовшення стінки кишки + затримка росту в супроводі з анемією Неоднорідна ехогенність плаценти + Помірне багатоводдя, інколи маловоддя