Випадок із практики: емболізація псевдоаневризми гастродуоденальної артерії у хворого з хронічним панкреатитом

Порчук Ю.Д., Легкодух Ю.В., Янюк Т.В.

м.Луцьк,

Волинська обласна клінічна лікарня (Головний лікар Сидор І.М.)

 

Вступ

Псевдоаневризми артеріальної системи підшлункової залози - нечасте ускладнення хронічного панкреатиту, яке виникає внаслідок некротизуючого васкуліту та арозії стінки судин в результаті пошкодження, викликаного вивільненням і активацією панкреатичних ферментів при хронічному панкреатиті. Діагностика аневризм - є складною задачею без використання методів сучасної променевої діагностики. При стандартній ультразвуковій В-методиці псевдоаневризми неможливо відрізнити від псевдокіст. Диференціальній діагностиці допомагає комплексна променева діагностика , в тому числі , ультразвукове дослідження з застосуванням кольорового допплерівського картування, комп'ютерна томографія з болюсним контрастним підсиленням, рентгенівська ангіографія.

Псевдоаневризми підшлункової залози можуть приводити до життєво небезпечних кровотеч , які відбуваються в шлунково-кишковий тракт,сальникову сумку або в протокову систему підшлункової залози. Стандартна лікувальна тактика при артеріальних аневризмах може включати в себе: артеріальне лігування або резекцію підшлункової залози, черезкатетерну електрокоагуляцію або черезкатетерну емболізацію під контролем рентгенівської ангіографії. Хірургічні методики є досить травматичними і не завжди успішними. Ангіографічні методики базуються на

"відключенні" аневризми від джерела кровопостачання. В літературі зустрічаються поодинокі випадки діагностики псевдоаневризм гастродуоденальної артерії та їх успішного лікування методом емболізації. Приводимо власне спостереження.

Матеріали та метод

Хворий Ц., 44 років, направлений на консультативний прийом до хірурга з діагнозом: Хронічний калькульозний панкреатит.Псевдокіста головки підшлункової залози. Механічна жовтяниця. Проведено комплексне ультразвукове обстеження з використанням методик ультразвукової ангіографії: кольорове допплерівське картування, енергетичне допплерівське картування та селективна рентгенівська ангіографія.

Результаты

При комплексному ультразвуковому обстеженні.в проекції головки виявлено кістозний об'ємний утвір розмірами 71х65 мм. При дуплексному скануванні в порожнині кістозного утвору отримано кровоплин з артеріальним допплерівським спектром. Запідозрено псевдоаневризму гастродуоденальної артерії. При селективній ангіографії діагностовано псевдоаневризму проксимального відділу гастродуоденальної артерії. Емболізація псевдоаневризми проведена 3-ма металевими спіралями типу Гіантурко і поліуретановим емболом. На контрольній ангіографії адекватна емболізація. При ультразвуковому обстеженні через 1 день піля емболізації візуалізована залишкова порожнина псевдоаневризми без ознаків кровоплину. При контрольній ультрасонографії через 1 місяць - залишкової порожнини аневризми не візуалізовано.

Обговорення і висновки

Комплексне ультразвукове обстеження з використанням допплерівських технологій є чутливим методом для діагностики псевдоаневризм артеріальної системи, зокрема гастродуоденальної артерії у хворих з хронічним панкреатитом. Необхідно проводити диференціальну діагностику всіх кістозних утворів підшлункової залози з аневризмами з використанням методів ультразвукової ангіографії. Для уточнення діагнозу та вироблення подальшої тактики лікування рекомендовано на слідуючому етапі проводити селективну ангіографію. Метод емболізації псевдоаневризми гастродуоденальної артерії може бути запропонований як альтернатива хірургічому втручанню. Ультразвукова діагностика з кольоровою допплерографією є методом вибору для контролю за результатами лікування.