Вплив настоянки арніки гірської на моторику жовчного міхура у хворих на хронічний некаменевий холецистит

Лукашевич І.В., Сенюк Б.П., Буймістер Н.І., Черновська О.В.

Чернівці, Україна,

Буковинський державний університет

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб (зав.каф.проф. О.І.Волошин)

 

 

Вступ

Фітотерапевтичні лікарські засоби за останні роки стали займати вагоме місце в комплексній терапії захворювань внутрішніх органів, зокрема при патології гепатобіліарної зони. Рослинні лікувально-профілактичні препарати мають м'які саногенетичні властивості, рідко дають ускладнення і тому більш біодоступні людському організму, ніж будь-які синтетичні види ліків.

Мета

Метою дослідження було вивчення впливу настоянки арніки гірської (НАГ) на моторику жовчного міхура в "гострих" дослідженнях за допомогою динамічної ехохолецистографії.

Матеріали та методи

Контрольні виміри та об'єму жовчного міхура проводили кожні 10 хвилин впродовж 1-1,5 год. Об'єм жовчного міхура визначали за формулою G.T.Everson (1980), ефективність моторики міхура оцінювали за коефіцієнтом скорочення (КС).

"Гострі" фармакологічні дослідження із застосуванням НАГ проводились у 28 хворих на хронічний некаменевий холецистит. Для оптимального всмоктування препарат розводили в 20 мл теплої (37°С) дистильованої води. Групу порівняння склали 5 пацієнтів, які отримували 20 мл теплої (37°С) дистильованої води.

Результаты

У 12 пацієнтів, які приймали НАГ коефіцієнт скорочення жовчного міхура становив 23,8±0,7%. Початок холецистокінетичної реакції у таких хворих спостерігався на 20 хв і мав хвилеподібний характер з другим піком на 40 хвилині, утримувався 15-20 хв. Холецистокінетичну ефективність НАГ у даних хворих розцінювали як низьку.

У 11 пацієнтів з початково нормальним (17,4±1,39 мл) об"ємом жовчного міхура максимальне скорочення з КС 43,8±1,4% відбувалось на 40-50 хв. і було більш тривалим у часі (50-55 хв.)

У 5 хворих, які приймали дистильовану воду, спостерігався незначний холецистокінетичний ефект. При цьому об"єм жовчного міхура зменшився в середньому на 18,4±1,5% від початкового з максимумом на 15-20 хв. дослідження і утримувався впродовж 20 хвилин.

Висновки

Проведені дослідження демонструють патогенетичну обґрунтованість призначення НАГ у хворих на хронічний некаменевий холецистит. Її ефективність проявляється в достатній ступені корекції порушених функцій гепатобіліарної зони, протизапальній та анти спастичній дії.