АЛГОРИТМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ ПРИ ГЕСТАЦІЙНОМУ ПІЄЛОНЕФРИТІ

Квятковський Є.А., Куцяк Т.Л., Квятковська Т.О.

Днепропетровська медична академія, міські лікарні № 9, №19, Дніпропетровськ, Україна


ВСТУП. Гнійні ускладнення гестаційного пієлонефриту (ГПН), на який страждають до 11% вагітних, небезпечні як для вагітної жінки, так і для плода.


МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ. Розробка алгоритму ультразвукового дослідження (УЗД) вагітних з метою диференціальної діагностики обструктивних і необструктивних форм ГПН.


МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ. Досліджено 15 здорових вагітних жінок та 15 вагітних жінок з ГПН зі строком гестації 21-34 тижні віком 20-35 років. Проведене ультразвукове кольорове допплерівське картування (КДК) та імпульсна допплерометрія (ІД) ниркових судин і їх гілок, а також сечовідно-міхурових викидів (СМВ).


РЕЗУЛЬТАТИ. В результаті проведеного дослідження запропонований алгоритм УЗД вагітних при гестаційному пієлонефриті:

 

ВИСНОВКИ. Застосування УЗД судин нирок і СМВ при ГПН дозволяє виключити обструктивні форми гострого пієлонефриту, чітко відпрацювати показання і своєчасно визначити час проведення стентування сечоводу, зменшити вірогідність переходу від серозної до гнійної форми ГПН та визначити тактику лікування.