ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ УЗ-ДІАГНОСТИКИ ОЧНОГО ЯБЛУКА ПРИ РАПТОВОМУ ПОГІРШЕННІ ЗОРУ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Опрюк Н.І., Доготар В.Б.

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії і ТЕОТ, Київ, Україна


Актуальність. Поширеність уражень органу зору серед хворих з патологією ендокринної системи спонукає до вивчення та широкого застосування практичних можливостей ультразвукової діагностики із використанням допплерографії, з метою ранньої діагностики та профілактики ускладнень, визначення причини їх виникнення.


Матеріали та методи. З діагностичною метою використовувався портативний ультразвуковий апарат Mini Focus B - K Medical (Данія), лінійний датчик з діапазоном 6-12 MHz та скануючою поверхнею у 4,5 см. Обстеження пр оводилось в В- режимі з використанням КДК та визначенням спектральних показників кровотоку.


Результати. Було проведено ультразвукові та супутні допплерівські обстеження структур ока та ретробульбарного відділу у 12 пацієнтів, що знаходились у відділенні загальної ендокринної патології в УНПЦЕХ з приводу цукрового діабету в стадії декомпенсації, та звернулись під час лікування за офтальмологічною допомогою з приводу різкого погіршення зору. З метою верифікації діагнозу всім хворим було проведено УЗ-сканування очного яблука та поза орбітального простору. Аналізуючи результати проведених обстежень встановлено гостре відшарування сітківки у 5 пацієнтів, при цьому сітківка мала виражену зморшкуватість та рухливість при кінетичній пробі, відмічались локуси з кровотоком при використанні КДК. В одному випадку спостерігалась поєднана патологія відшарування сітківки з кістою, при якій визначалось анехогенне округле інкапсульоване утворення. У 3-х пацієнтів визначалась V - подібне відшарування, у двох хворих Y - подібне, та одноразово Т-подібне відшарування сітківки. У 7 пацієнтів, що окрім цукрового діабету страждали на атеросклероз та гіпертонічну хворобу, де спостерігається зниження еластичності артеріальної стінки, були відзначені зміни в характері кровотоку: спектр допплерів-ського зрушення частот в очній артерії мав відхилення систолічного піку (з’являвся додатковий пік в систолу), що вказує на погіршення кровопостачання сітківки.


Висновки. Ультразвукова діагностика є ефективним не інвазивним методом якісного визначення патологічних змін очного яблука та позаорбітального простору. Отже, впровадження цих методів як додаткової первинної ланки при обстеженні хворих на цукровий діабет із раптовим погіршенням зору значно розширює можливості своєчасної профілактики та, в деяких випадках, дає можливість визначити доцільність хірургічного втручання.