ЛОКАЛІЗАЦІЯ І НАПРЯМКИ ПРОГРЕСУВАННЯ ТРОМБОЗУ ПОВЕРХНЕВИХ ВЕН НИЖНІХ КІНЦІВОК З УРАХУВАННЯМ ДАНИХ УЛЬТРАЗВУКОВОГО АНГІОСКАНУВАННЯ

Рябінська О.С., Троян В.І., Прасол В.О.

Інститут загальної і невідкладної хірургії АМНУ в м. Харкові


Вступ. Згідно з літературними даними, тромбоз поверхневих вен нижніх кінцівок в 5-65% випадків може мати прогресуючий характер, розповсюджуючись на інші сегменти поверхневих і на глибокі вени, з ризиком розвитку ускладнень, в тому числі тромбоемболії легеневої артерії.


Мета. Вивчити локалізацію тромботичного ураження при тромбозі поверхневих вен, напрямки прогресування тромботичного процесу за допомогою дуплексного ангіосканування.


Матеріали і методи. Обстежено 138 пацієнтів з тромбозом поверхневих вен нижніх кінцівок. Всім пацієнтам виконувалось кольорове дуплексне ангіосканування на апараті “Siemens Sonoline G-50” з використанням датчиків 7,5 МГц і 3,5 МГц, з виявленням локалізації і проксимальної границі тромбозу, ультрасонографічним моніторингом.


Результати. По локалізації тромбозу пацієнти розподілилися наступним чином:

Таблиця 1. Локалізація тромбозу поверхневих вен

№ п\п   Кол-во  %
1 Тромбоз притоку і (або) стовбура ВПВ нижче підколінної складки 58 42
2 Тромбоз притоку і (або) стовбура ВПВ вище підколінної складки 36 26
3 Тромбоз притоку і (або) стовбура МПВ 9 6,6
4 Тромбоз ВПВ і (або) МПВ з ураженням перфорантних вен 5 3,6
5 Тромбоз стовбура ВПВ з пролабуванням проксимальної головки тромба в отвір ЗСВ 12 8,7
6 Тромбоз ВПВ і (або) МПВ з супутнім тромбозом перфорантних і глибоких вен 18 13
   

Всього

 
138  

У пацієнтів зі своєчасно розпочатою і адекватною терапією тромбозу поверхневих вен ми не спостерігали прогресування тромботичного процесу.

В групі пацієнтів (17 осіб), що були обстежені амбулаторно і відмовилися від лікування, з повторним обстеженням з приводу прогресування тромботичного процесу за період 2-14 діб від первинного обстеження були виявлені наступні напрямки прогресування тромбозу:

надфасціальний приток поверхневої вени → стовбур поверхневої вени;

гомілкова частина стовбура ВПВ → стегнова частина стовбура ВПВ;

стегнова частина стовбура ВПВ → сафено-феморальне сполучення → глибока вена (в тому числі пролабуюча головка тромба в отворі ЗСВ);

інтерсафенний комунікант разом з ВПВ → МПВ;

надфасціальний приток ВПВ (МПВ) → перфорантна вена → глибока вена.


Висновки.

Кольорове дуплексне ангіосканування дозволяє діагностувати локалізацію і проксимальну границю тромбозу поверхневих вен, здійснювати моніторинг пацієнтів з тромбозом поверхневих вен, в тому числі в випадках прогресування тромботичного процесу виявляти напрямки прогресування.

Використання даних кольорового дуплексного ангіосканування при тромбозі поверхневих вен нижніх кінцівок, з урахуванням ризиків прогресування тромботичного процесу в кожному конкретному випадку, робить можливим розробку адекватної і ефективної тактики лікування тромбозу поверхневих вен.