МОЖЛИВОСТІ МЕТОДУ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ПРИ ПОШКОДЖЕННЯХ СУХОЖИЛКІВ ЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ В II, III ЗОНАХ У ДООПЕРАЦІЙНОМУ ТА РАННЬОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДАХ

Кучер А.Р., Дутка І.Ю., Трутяк І.Р., Алейнік В.А., Галібей І.Б., Жуковський В.С

ЛНМУ ім. Данила Галицького, центр ультразвукової діагностики «УЛЬТРАМЕД», Львів, Україна


Вступ. Оцінка структурного та функціонального стану сухожилково-зв’язкового апарату кисті за допомогою методу ультрасонографії дедалі частіше застосовується в клінічній практиці. Однак проблемною залишається ультрасонографія сухожилків згиначів пальців кисті в II і III зонах при їх відкритих пошкодженнях в доопераційному та ранньому післяопераційному періодах через наявність ран в проекціях досліджуваних структур.


Мета роботи опрацювати спосіб альтернативного доступу ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті в III зоні для здійснення топічної діагностики кінців пошкоджених сухожилків в доопераційному періоді (при відкритих пошкодженнях сухожилків згиначів пальців кисті в II і III зонах) та моніторингу регенерації сухожилкового анастомозу в ранньому післяопераційному періоді при відкритих пошкодженнях сухожилків згиначів пальців кисті в III зоні.


Матеріал та методи. Обстежено 20 кистей у 10 пацієнтів без ознак травматичного пошкодження, набутих деформацій і вроджених аномалій кисті та 5 пацієнтів з відкритими пошкодженнями сухожилків згиначів пальців кисті в II і III зонах. Застосовувалася статична та динамічна (з використанням функціональних проб) ультрасонографія тильним та долонним доступом. Обстеження виконувались на ультразвуковому сканері Acuson Aspen, обладнаному лінійними трансдюсерами 7 – 12 МГц.


Результати. При скануванні тильним доступом кистей без патології вдалося чітко оцінити структурний та функціональний стан сухожилків згиначів II, III, V пальців кисті в III зоні та підтвердити ефективність запропонованого способу, в порівнянні з обстеженням вищевказаних сухожилків згиначів пальців кисті з долонного доступу. Сухожилок згинача IV пальця кисті в III зоні не доступний ультрасонографічному обстеженню тильним доступом через інтерпозицію IV п’ясткової кістки в проекції між трансдюсером та обстежуваним сухожилком. Опрацьованим тильним доступом вдалося чітко провести топічну діагностику проксимальних кінців пошкоджених сухожилків згиначів II та V пальців при їх пошкодженнях у II зоні в 2 пацієнтів та виконати ультрасонографічний моніторинг регенерації сухожилкового анастомозу в ранньому післяопераційному періоді у 3 пацієнтів при пошкодженнях сухожилків згиначів II, III, V пальців в III зоні.


Висновки. Дослідження підтвердило високу інформативність обстеження сухожилків згиначів II, III, V пальців кисті в III зоні тильним доступом у всіх 20 випадках обстежених кистей в нормі. Описаний спосіб ультрасонографічного обстеження сухожилків згиначів пальців кисті тильним доступом опрацьований для оцінки структурного та функціонального станів сухожилків згиначів II, III, V пальців кисті у III зоні і може застосовуватися при їх відкритих пошкодженнях у II та III зонах у доопераційному та ранньому післяопераційному періодах.