МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ТОВСТОЇ КИШКИ

Гапченко В.В., Абдуллаєв Р.Я., Старків М.П., Динник О.Б.

Сумський Державний університет

Харківська медична академія післядипломної освіти 

Національна медична академія післядипломної освіти


Метою нашої роботи було вивчення інформативності УЗД в діагностиці захворювань товстої кишки.


Матеріали і методи. Ультразвукова іррігоскопія була проведена 288 хворим з клінічними проявами патології товстої кишки у віці від 23 до 76 років (183 чоловіки і 105 жінок). Рентгенівська іррігоскопія або колоноскопія (КС) проводилась в 243 (84,4%) випадках. Контрольну групу склали 17 осіб.

Ультразвукове дослідження товстої кишки проводилось після очищувальної клізми та з її наповненням 1200-1800 мл кип'яченою водою. Спочатку оцінювався стан прямої кишки і ректосигмоїдного відділу в положенні пацієнта лежачи на спині й повільним поворотом на лівий бік. Надалі, при каудо-краніальному нахилі пацієнта і на лівому боці, оцінювалися лівий відділ товстої кишки, потім поперечний в положенні на спині, а потім на правому боці -Баугінієва заслінка й проксимальний відділ товстої кишки. Візуалізація прямої кишки і ректосигмоїдного відрізку значно якісніше здійснювалась при трансректальному дослідженні.


Результати. При УЗД чітко розмежовувалися всі шари товстої кишки в інтактних відділах. Баугинієва заслінка гарно визначалась у 276 (95,8%) випадках. Трансабдомінально пряма кишка і ректосигмоїдний відрізок задовільно візуалізувалися у 217 (75,3%) випадках. Трансректальний доступ дозволив 100% якісно візуалізувати всі шари прямої кишки і ректосигмоїдний відрізок. Крім того, за допомогою кольорового Допплера також були виявлені варикозно розширені гемороїдальні вени в 39 (13,5%) випадках, що було головною причиною візиту пацієнтів до лікаря.

За результатами проведених досліджень хронічний коліт був виявлений у 128 випадках (44,4%), поліпи: висхідного відділу - у 22 (7,63%), сигмовидної кишки у 7 (2,4%),прямої кишки у 43 (14,9%), рак - у 18 (6,2%), аномалій розвитку товстої кишки - у 12 (4,16%), хвороби Гіршпрунга - у 3 (1%), хвороби Крона - у 15 (5,2%), хронічний неспецифічний виразковий коліт - у 2 (0,69%), дивертикул сигмовидної кишки в 3 (1%) .

У 2 випадках поліпи виявлено при рентгенівській іррігоскопії, а за допомогою кольорового Допплера була виявлена посилена васкуляризація. Післяопераційне гістологічне дослідження дозволило встановити діагноз раку висхідного відділу і селезінкового вигіну ободової кишки. В 3 випадках інфільтративна й екзофітна форми раку були діагностовані тільки при ультразвуковій іррігоскопії, у двох з них завдяки Допплерівському кольоровому картуванню. Поширеність пухлинного ураження, особливо в товщу стінки, досить точно була визначена при ультразвуковій іррігоскопії.


Висновки. Завдяки чіткій пошаровій візуалізації стінок товстої кишки і застосуванню ефекту Допплера, ультразвукова іррігоскопія має абсолютну перевагу перед рентгенівською. Характер і поширеність ураження точніше визначається при УЗД. Трансректальне обстеження в режимі кольорового Допплера є найбільш високоінформативним методом обстеження ректосигмоїдного сегменту. Даний метод можна рекомендувати для впровадження в практику, як скрінінг для раннього виявлення патології так, як він неінвазивний та не несе рентгенівського навантаження.