ОЦІНКА ЗМІН В СТІНЦІ ТРАВНОЇ ТРУБКИ ПРИ ГОСТРІЙ АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ

Шило В.Т., Соловйова Г.А., Виноградов С.Ю., Гвоздяк М.М., Вишневський Г.С., Урупа І.П.

(КОКЛ N 1; каф. радіології, хірургії, терапії 2 КМАПО, Калинівська РЦЛ)


Вступ. Стінка травної трубки є біологічно активною границею між зовнішнім середовищем і організмом. В ній відбуваються складні процеси метаболізму, що регулюються вегетативною нервовою системою та медіаторами. Рефлекторно порушується її функція при патології в самій трубці та органах черевної порожнини.


Мета. Проаналізувати характер ультразвукових (УЗ) змін в стінці травної трубки черевного відділу при деяких проявах гострої хірургічної патології.


Матеріали та методи. Переглянуті результати УЗ обстежень (УЗО) у хворих, що поступали по швидкій допомозі в приймальне відділення КОКЛ N 1 з патологією шлунку, ДПК, тонкої та товстої кишки. Вивчали зміни в стінці травної трубки в режимі збільшеного зображення на апаратах Unison 400, Aloka 630 з датчиком 3,5 Мгц. Вимірювати товщину стінки та її складові. Здійснювали спектральний аналіз частот сірошкального зображення з їх колоризацією, т.н. кольоровий В-режим.


Результати. При наявності запального процесу в стінці травної трубки в ділянках ушкодження спостерігається потовщення більше 5 мм. Метаплазія в слизовій при прогресуванні запального процесу спричиняє потовщенню всієї стінки. Загальна товщина може досягати 8-10 мм з проявами УЗ розмежування її складових.

Товщина стінки більше 1 см є ознакою об’ємної патології. При екзофітному рості відбувається асиметричне потовщенням стінки травної трубки з девіацією внутрішнього контуру, т.н. симптом патологічної кокарди. При ендофітному розповсюдженні пухлини УЗД дає оцінку вираженності проростання її в органи, що примикають. Гістограмний аналіз в таких випадках характеризується хаотичним вмістом її складових, що є ознакою гетерогенного процесу. Тобто спостерігається наявність як гіпо-, так і гіперехогенних складових. Примикання до стінки травної трубки інфільтрату чи абсцесу супроводжується реактивними змінами в ній. При атрофічних процесах в слизовій травної трубки відбувається потоншення її, а ознаки склерозування слизової характеризується гіперехогенністю. При спектральному аналізі в таких випадках спостерігається збільшення амплітуди та зменшення кількості гостровершинних складових.

Деструктивні зміни в потовщеній стінці травної трубки при УЗД мають вигляд гіпоехогенності з нечіткими контурами. При перфорації стінки чи порушенні цілостності анастомозу анехогенна смужка вмісту поширюється за межі стінки і може накопичуватись між петлями кишківника та в малому тазу. В окремих випадках при УЗО в сидячому положенні можна було візуалізувати наявність газу над печінкою чи під лівим куполом діафрагми, що підтверджувалось і подальшим ціленаправленним рентгенологічним обстеженням.


Висновки.

1. Зміни в стінці травної трубки є проявом патологічних процесів і мають специфічні УЗ ознаки при запальних, деструктивних та об’ємних ушкодженнях.

2. Проведення гістограмного аналізу сірошкального зображення зміненої стінки травної трубки доповнює характеристику таких змін.