СУЧАСНІ ПИТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ З TORCH – ІНФЕКЦЯМИ

Гречаник О.І., Епштейн О.В., Руденко А.В.

Головний військовий клінічний госпіталь МО України,

клініка амбулаторної допомоги, м.Київ


Вступ. Захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) – розповсюджена ендокринна патологія. Різними захворюваннями ЩЗ хворіють 8 - 10% дорослого населення земної кулі, злоякісні пухлини ЩЗ складають до 3% у структурі онкологічних захворювань. Іноді, патологічний процес в ЩЗ є випадково виявлений при скринінговому УЗД. Залишається багато невирішених питань, щодо етіологічних та патогенетичних факторів захворювань ЩЗ у хворих з еутиреозом та безсимптомним гіпо, гіпертиреозом.


Мета: вивчити ехо та допплерсонографічні зміни ЩЗ у військовослужбовців та ветеранів військової служби (в/сл., ВВС) з TORCH-інфекціями в умовах військових лікувальних закладів.


Матеріали та методи: 95 в/сл., ВВС віком від 21 до 69 років (середній вік 42,6 ± 0,5), (64 чоловіків та 31 жінок), були направлені в кабінет УЗД лікарями різних спеціальностей: терапевтами, лікарями сімейної медицини, ендокринологами, отоларингологами, кардіологами, невропатологами, торакальними хірургами, гінекологами, дерматологами з підозрою на захворювання ЩЗ. Хворим було виконано УЗД ЩЗ з КДК та серологічне дослідження крові на TORCH-інфекції. Всі обстежені пацієнти розподілилися: у 80 хворих були виявлені діагностично значущі титри IgG до інфекційних збудників: герпесвірусної (HSV 1/2, CMV), хламідійної (Chlamydiа trachomаtis) інфекцій, токсоплазмозу (Toxoplаsma gondii). У зв’язку з великою кількістю збудників відповідно виділені групи:

  • I група – хворі, що мали анамнестичні діагностично значущі титри IgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів, цитомегаловірусу
  • II група – хворі, що мали анамнестичні діагностично значущі титри IgG до вірусу простого герпесу 1 та 2 типів, цитомегаловірусу та хламідій
  • III група – хворі з анамнестичними діагностично значущими титрами IgG до цитомегаловірусу та токсоплазми
  • IV група – хворі з анамнестичними діагностично значущими титрами IgG до герпесвірусної, хламідійної інфекцій, токсоплазмозу
  • V група – контрольна, серонегативні хворі в кількості 15 чоловік.

Результати: враховуючи клінічний, гормональний, серологічний статус по УЗД у хворих I, II, IV груп були виявлені дифузні захворювання ЩЗ, що сумувалися у діагноз: хронічний тиреоїдит, аутоімунний тиреоїдит, підгострий тиреоїдит, дифузно-токсичний зоб, причому у хворих I групи КДК – рівномірний гіперваскулярний тип, у хворих II та IV груп КДК – асиметричний гіповаскулярний тип при кальцинатах ЩЗ. У хворих III групи визначилися вогнищеві та дифузно-вогнищеві зміни ЩЗ: гранульоматозний тиреоїдит, псевдонодулярний тиреоїдит, КДК – відсутність васкуляризації анехогенних структур, з характерним гіперехогенним включенням. У хворих V групи за даними УЗД та КДК змін ЩЗ не виявлено.


Висновки: з врахуванням ехо та допплерсонографічних змін в ЩЗ у хворих з еутиреозом, безсимптомним гіпо або гіпертиреозом призначати діагностичні дослідження направлені на пошук TORCH-інфекцій, з подальшим призначенням етіотропної та патогенетичної терапії у відповідного фахівця, а контроль ефективності лікування проводити по УЗД та КДК.