УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ВІДШАРУВАННЯ СІТКІВКИ СУДИННОЇ ОБОЛОНКИ ТА ЦІЛІАРНОГО ТІЛА У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

Харченко О.О., Доронкіна В.С., Шантир Л.І., Макаров А.С., Волик О.М.

Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, Обласна клінічна лікарня ім. Мечнікова, Дніпропетровськ, Україна


Вступ. У випадках неможливості офтальмоскопічного дослідження очного дна – при помутнінні заломлюючих середовищ ока: більмах рогівки, катаракті, вираженних помутніннях скловидного тіла, першочергове значення набувають променеві методи діагностики, зокрема ультразвукові. При діабетичній ретинопатії найважливійшою задачею УЗ-діагностики є диференціація плівчастих проліферативних мембран в скловидному тілі, патогномонічних для розвиненої стадіії захворювання, від тракційного відшарування сітківки.

Мета. Вивчити особливості ехоструктури очей хворих на цукровий діабет з підозрою на відшарування сітківки.


Матеріали та методи. Обстеження проведено 57 хворим на апараті ULTIMA PRO-30.


Результати. Зміни ехоструктури очей виявлені у 100 % обстежених. Найбільш характерними патологічними ознаками були: потовщення екстраокулярних м’язів, зміна розміру ока, деструкція скловидного тіла, що проявлялась наявнісю плаваючих або фіксованих помутнінь в скловидному тілі, що іноді зливались в єдиний ехопозитивний конгломерат, наявністю нитчастих тяжів або ехопозитивної плаваючої зависі, так званого симптому “Золотого дорщу”. Т – образне та У-образне відшарування сітківки діагностовано у 19 % хворих. При У-образних формах видно татально відшаровану сітківку що фіксується до інших оболонок ока тільки в зоні зубчатої лінії та по краю диска зорового нерва. Т- образні відшарування є надзвичайно важкими та неблагоприємними в прогностичному відношенні. При цьому на ехограмі видно зрощення всієї відшарованної сітківки як один гіперехогенний тяж, що йде від диска зорового нерва до хрусталика, за яким формуються грубі плівчасті утворення.


Висновок. Результати проведеного дослідження показують наявність високих інформативних можливостей методу ультразвукового сканування очей в діагностиці відшарування сятківки судинної оболонки та ціліарного тіла, який дозволяє проводити диференційну діагностику між наявністю плівчастих проліферативних мембран в скловидному тілі від тракційного відшарування сітківки, стійкість відшарування, що назвичайно важливо для визначення необхідності оперативного втручання та прогнозу перебігу хвороби.