УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ГОСТРИЙ АПЕНДИЦИТ В КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Стойка В.І., Ревес В.Ю., Буренкова І.М., Стойка А.В.

Обласна клінічна лікарня, м. Ужгород


Вступ. Гострий апендицит та його ускладнення, як одна із найчастіших причин «гострого черева», яка потребує негайного оперативного втручання, залишаються актуальною проблемою, незважаючи на значний розвиток візуалізаційних методів дослідження сьогодення.


Матеріали і методи. Нами проаналізовано результати лікування та обстеження 243 хворих з гострим апендицитом, яким було проведено оперативне втручання в умовах хірургічного стаціонару обласної клінічної лікарні м. Ужгорода в період з 2000 по 2006рр. Хворі розподілені в залежності від форми гострого апендициту: катаральний апендицит – 55 хворих (23%), флегмонозний – 153 (63%), гангренозно-перфоративний – 35 (14%). З них жінок - 172 (71%), чоловіків – 71 (29%). Вік хворих від 16 до 63 років. Всім хворим в алгоритмі обстеження проводили ультразвукове дослідження черевної порожнини.


Результати та обговорення. Дослідження проводили на апараті HDІ-1500 із застосуванням мультичастотних датчиків: конвексного 2-5МГц, лінійного 5-12МГц та ендокавітального 3-7МГц. Було відмічено суттєве покращення результатів обстеження при використанні високороздільного лінійного датчика 5-12МГц, що значно підвищило якість візуалізації ділянки ілеоцекального кута при виявленні непрямих ознак гострого апендициту – потовщення та інфільтрація (гідрофільність) куполу сліпої кишки та прилягаючих петель тонкого кишківника, смужки рідини між ними, потовщений сальник та формування «рихлого» інфільтрату в ілеоцекальному куті, що було виявлено при гострому гангренозно-перфортаивному апендициту у 31 хворого (91%) та флегмонозному апендициту – у 118 хворих (77%). Прямі ознаки гострого апендициту при ультразвуковому дослідженні характеризувались візуалізацією потовщеного до 1.0-1.5см, гідрофільного апендикса, який при поперечному скануванні мав вигляд «мішені», були виявлені при гострому гангренозно-перфоративному апендициту у 18 хворих (51%), та при флегмонозному апендициту у 31 хворого (20%).


Висновки. Проведений аналіз дослідження та лікування хворих на гострий апендицит дозволило встановити високу ефективність використання ультразвукової діагностики з обов’язковим застосуванням лінійного високочастотного датчика. В комплексі з клінічною картиною використання ультразвукової діагностики доказує високу ефективність, особливо при виявленні деструктивних форм апендициту, де прямі та непрямі ознаки виявлено у 33 хворих (94%) при гангренозно-перфоративному апендициту, та у 121 хворого (79%) при флегмонозному апендициту.