УЗДГ СУДИННИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ДІАБЕТИЧНІЙ РЕТИНОПАТІЇ

Харченко О.О., Аліфанов І.С., Шантир Л.І., Андрієнко В.Г.

Лабораторія експертно-реабілітаційної ультразвукової і функціональної діагностики Українського НДІ медико-соціальних проблем інвалідності, відділення ультразвукової діагностики обласної клінічної лікарні ім. Мечнікова, Дніпропетровськ, Україна


Вступ. Однією із найскладніших проблем сучасносної клінічної офтальмології є діабетична ретинопатія (ДР), яка досить часто призводить до незворотної сліпоти та обмежень життєдіяльності хворих на цукровий діабет.


Мета. Оцінити судинні розлади в басейні a. оphthalmica методом УЗДГ на різних стадіях розвитку діабетичної ретинопатії.


Матеріали та методи. Дослідну групу склали 120 хворих на цукровий діабет, ускладнений діабетичною ретинопатією. На основі офтальмоскопічних даних хворі були розподілені на три групи відповідно до міжнародної класифікації діабетичної ретинопатії за Kohner та Porta (ВООЗ, 1991). Якщо патологічні зміни на очному дні включали мікроаневризми, мікрогеморагії, тверді ексудати уздовж судин – ця клінічна картина класифікувалась як непроліферативна ретинопатія, якщо до цих змін приєднувалися інтраретинальні судинні аномалії, сегментарне розширення та звивистість вен, ватоообразні вогнища – це трактувалося як препроліферативна ретинопатія. При наявності новоутворених судин, епіретинального фіброзу, преретинальних крововиливів – як проліферативна ретинопатія. Усім проводилося УЗДГ очничої артерії на апараті Sonos-1000 та Medison SA 9900.


Результати. За результатами проведених УЗДГ досліджень в усіх клінічних групах виявлено негрубе зниження швидкості кровотоку в сістолічний та діастолічний період. Підвищення індексу резистентності плину крові свідчить, що при ДР судинні розлади торкаються всього басейну очничої артерії. Кількісні показники представлені в таблиці.


Швидкість кровотоку в a. оphthalmica (см/с)

Очнича артерія  

Сістолічний максимум

 
 

Діастолічний мінімум

 
 

Індекс резистентності

 
Непроліферативна ретинопатія  

35,0 ± 9,4

 
 

 7,1 ± 1,5

 
 

 0,72 ± 0,05

 
 

Препроліферативна ретинопатія

 
 

29,1 ± 8,9

 
 

 5,9 ± 1,5

 
 

 0,79 ± 0,05

 
 

Проліферативна ретинопатія

 
 

27,2 ± 7,3

 
 

 5,7 ± 2,5

 
 

 0,82 ± 0,06

 


 

Висновок. Таким чином, УЗДГ є ефективним методом об’єктивізації судинних розладів на різних стадіях розвитку ДР, що визначає доцільність його використання для оцінки морфофункціонального стану судинного русла, та визначення реабілітаційного потенціалу хворого.