ВИКОРИСТАННЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В УРГЕНТНІЙ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

Откаленко О.С., Ніколайчук В.Й., Церковнюк А.В., Крамарова І.М., Рудюк К.М.

Вінниця, обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова


Вступ. В умовах ургентної офтальмології при наявності непрозорих середовищ ока за допомогою офтальмоскопії буває складно або неможливо вирішити питання наявності сторонніх тіл, відшарування сітківки або судинної оболонок, розриву задньої капсули кришталика, інших пошкоджень структур ока що є важливим для вибору тактики лікування та спостереження.


Мета. Вияснити можливості ультразвукової діагностики при травмах ока.


Матеріали та методи. Ультразвукове обстеження хворих з травмою ока, які знаходились на лікуванні в обласній клінічній лікарні в 2006 році проводили на апараті HDI -5000 SonoCT фірми Philips в В-режимі, при необхідності застосовували кольорове допплерівське картування. Використовували лінійний датчик 5-12 Мгц, який розташовували транспальпебрально в різних проекціях. Хворі обстежувались по направленню лікарів очного травматологічного пункту в різні проміжки часу після травми.


Результати: Нами проаналізовані результати лікування 63 хворих з травмою ока, серед них було 46 чоловіків та 15 жінок від 10 до 80 років. Причому, серед жінок 10 було в віці старше 60 років (що становить 67 %), а серед чоловіків після 60 років було лише 11 хворих (29 %).

21 хворий отримав проникаюче поранення, 6 з них мали сторонні інтраокулярні тіла, 40 – мали контузію ока різної ступені важкості, у 2 хворих спостерігали субкон’юнктивальний розрив склери.

У хворих з проникаючим пораненням ока під час УЗД було виявлено помутніння склоподібного тіла (або гемофтальм) в 18 випадках, ураження кришталика у вигляді нерівномірного потовщення або розриву капсули кришталика в 10 випадках, афакію – в 3 випадках, підвивих кришталика – в 1 випадку, набряк повік – в 2 випадках, потовщення (набряк )оболонок ока – в 2 випадках, відшарування сітківки – в 3 випадках, відшарування судинної оболонки - в 2 випадках

розрив задньої капсули кришталика – в 1, інтраокулярне стороннє тіло – в1 (за даними рентгенографії його не виявили).

У хворих з контузією ока різного ступеню при УЗД в 30 випадках було виявлено гемофтальм та помутніння сколоподібного тіла, в 6 – дислокація кришталика в склоподібне тіло, в 5 – відшарування сітківки, в 3 – афакію, в 3 – ураження кришталика у вигляді помутніння або розриву його капсули, в 4 – потовщення оболонок ока (набряк), в 2 – гіфему, в 1 – відшарування судинної оболонки, в 1 - повітря в передній камері, в 1 - зменшення розмірів очного яблука (субатрофію), в 1 - набряк оболонок.

У хворих з субкон’юнктивальним розривом склери пошкодження супроводжувалось вивихом кришталика, (в одному випадку був штучним), значним гемофтальмом та помутнінням склоподібного тіла.

В динаміці можна було спостерігати розвиток проліферативного процесу в склоподібному тілі і визначати покази профілактичної лазерокоагуляції сітківки та вітректомії.


Висновок. Ультразвуковий метод діагностики є високоінформативним, неінвазивним, таким, що не несе променевого навантаження на пацієнта. Особливо незамінний при погіршенні прозорості оптичних середовищ ока, відіграє значну роль у виборі тактики лікування.