ВИРАЖЕНІСТЬ МЕТЕОРИЗМУ Є МАРКЕРОМ ЗМІН В ЧЕРЕВНІЙ ПОРОЖНИНІ

Шило В.Т., Виноградов С.Ю., Гвоздяк М.М., Соловйова Г.А., Злий В.В., Ріпаловська О.В., Коробко В.Ф.


КОКЛ N 1; каф. радіологіі, госп. терапії 2 та госп. хірургії КМАПО;

КНМЦ “ Здоров’я літніх людей“, Київ


Вступ. Загальновизнанно, що наявність метеоризму обмежує детальний ультразвуковий (УЗ) огляд органів черевної порожнини. Особливо він стає на заваді при терміновому огляді хворих з підозрою на гостру хірургічну патологію. Здійснюючи в таких випадках УЗ дослідження (УЗД) необхідно вести пошук такої інформації, яка допомогла б патогенетично та адекватно оцінити стан хворого.


Мета. Вивчити явище метеоризму як патологічного фактору, з’ясувати етапність його перебігу у хворих з гострою хірургічною патологією


Матеріали та методи. Використовуючи В-режим проводили термінове УЗД для з’ясування наявності гострої абдомінальної хірургічної патології у хворих, що поступали в приймальне відділення КОКЛ N 1. Здійснювали обстеження на апаратах Unison 400 та Aloka 630 з датчиком 3,5 Мгц. Попередньо підготовка перед УЗО таким хворим не проводилась із-за швидкого наростання тяжкості захворювання, яке супроводжувалось прогресуючим підсиленням метеоризму. В таких випадках нами раніше запропонований попередній перед УЗД одноразовий прийом 2-3 таблеток метеоспазмілу.


Результати. Доцільність прийому метеоспазмілу перед плановим УЗД у хворих з хронічним перебігом панкреатиту, порушенні функції шлунку, 12-палої кишки та кишковика підтверджена нами раніше. Проведенню УЗД заважає високе розташування поперечно-ободової кишки, а при наявності метеоризму в ній різко обмежується огляд шлунку, підшлункової залози та сальникової сумки.

При гострих панкреатитах рефлекторно відбувається прогресуюче накопичення рідини та газу в шлунку, 12-палій кишці. Підвищена пневмотизація їх різко обмежує огляд залози. Наявність стазу в шлунку та 12-палій кишці спостерігається і при підвищеній пневмотизації тонкої кишки. Доцільно в таких випадках змінювати напрям сканування, притискаючи глибинно датчик та здійснювати переміщення тіла хворого. Непрохідность кишковика часто супроводжується еюнодуоденальними рефлюксами. При деструктивних панкреатитах часто виникає реактивний випіт в сальникову сумку, в черевну та плевральну порожнини..

Розширення кишковика внаслідок прогресивного накопиченням в просвіті рідинного вмісту та газу при стазі спричиняє потонченню стінки. Спостерігається ритмічне зміщення вмісту в просторі кишки без ознак подальшого просуванню. Підвищена спочатку амплітуда скорочень змінюється в подальшому зниженням її. При наявності перекруту кишковика форма її набуває вигляду вісімки, скорочення складових її відбувається різнонаправлено. При розвитку парезу, скорочення стінок кишок затухають, а потім і зникають. Етапність таких змін оцінюється при повторних УЗД. При парезі кишковика може відбуватись накопичення вільної рідини в черевній порожнині. Раптове ж виникнення болі в черевній порожнині та поява рідини між петлями кишковика і по флангам необхідно веріфікувати з перфорацією полого органу..


Висновки.

1. При наявності метеоризму необхідно здійснювати пошук вдалого акустичного вікна. Прогностичне значення має діаметр кишки та товщина стінки.

2. Затухання скорочень стінки кишковика чи відсутність скорочень по результатам повторних УЗД є маркером стазу та парезу.