ВЛАСНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ УЗД В ДІАГНОСТИЦІ МЕХАНІЧНИХ ЖОВТЯНИЦЬ

Церковнюк А.В., Откаленко О.С.

Обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова, Вінниця


Вступ. Синдром жовтяниці є одним з клінічних проявів низки терапевтичних і хірургічних захворювань. Диференційна діагностика проводиться між паренхіматозною та обтураційною жовтяницями. УЗД є інформативним методом в діагностиці механічної жовтяниці, причинами якої можуть бути захворювання жовчного міхура та жовчевивідних шляхів, об’ємні утворення печінки, захворювання підшлункової залози та фатерова сосочка.


Мета. Виявити найбільш часті причини механічної жовтяниці та показати можливості УЗД в діагностиці даної патології.


Матеріали і методи. Ретроспективно проведено аналіз 3545 історій хвороб відділення абдомінальної хірургії за 2004-2006 роки. У 152 хворих був встановлений діагноз механічної жовтяниці. Серед них 65 чоловіків та 87 жінок. Вік пацієнтів 22-85 років. Прооперований 121 пацієнт. Обстеження проводилось на апараті фірми Philips HDI 5000 SonoCT як в В-режимі, так і в режимі допплерівського дослідження з метою диференціації внутрішньопечінкових жовчних шляхів і дрібних гілок судин системи ворітної вени.


Результати. При поступленні в стаціонар у хворих були типові скарги. Серед причин, що призвели до механічної жовтяниці, були виявлені наступні: ХКХ, холедохолітіаз - 34; ХКХ, стенозуючий папіліт - 4; хронічний безкам’яний холецистит, холедохолітіаз - 2; ГКХ, холедохолітіаз -17; гострий гангренозний холецистит, абсцес ложа жовчного міхура-6; ПХЕС, холедохолітіаз-15; ПХЕС, холангіт -1; ПХЕС, підпечінковий запальний інфільтрат - 3; ПХЕС, стриктура холєдоха - 7; хронічний псевдотуморозний панкреатит - 20; гострий панкреатит - 4; рак голівки підшлункової залози - 20; кіста підшлункової залози - 2; рак великого дуоденального сосочка - 2; рак жовчного міхура - 5, в поєднанні з холедохолітіазом - 1, в поєднанні з раком холедоха - 1; ізольований рак холедоха - 5; ятрогенне пошкодження холедоха з формуванням підпечінкового абсцеса -1; кістозна аденома жовчних протоків - 1; цироз печінки, жовтяниця змішаного генеза -1.

У 98 хворих було співпадіння результатів УЗД з клінічним діагнозом. В 19 історіях хвороб було відсутнє заключення УЗД. УЗ-критерієм механічної жовтяниці було розширення діаметра загальної жовчної протоки та/або внутрішньопечінкових жовчних протоків.

В деяких випадках були виявлені розбіжності між клінічним діагнозом та результатом ультразвукового обстеження. В 15 випадках за даними УЗД не був діагностований холедохолітіаз, в 4 випадках - рак холедоха. Причинами були погана підготовка пацієнтів до обстеження в зв’язку з важкістю стану, погана візуалізація холєдоха на всьому його протязі та обмеження методу. В 4 випадках не був діагностований рак жовчного міхура в зв’язку з тим, що жовчний міхур був заповнений конкрементами. У 7 хворих за даними УЗД не діагностований рак голівки підшлункової залози, у 2 хворих - хронічний індуративний панкреатит, в 3 випадках - гострий панкреатит в зв’язку з поганою візуалізацією підшлункової залози. В усіх вищеперерахованих випадках за даними УЗД мала місце біліарна гіпертензія.


Висновки. Діагностика обтураційної жовтяниці допомагає клініцистам правильно обрати тактику лікування. За допомогою ультразвукового обстеження можливе достовірне виявлення біліарної гіпертензії, але, внаслідок недостатньої підготовки або обмеження методу, незавжди можна встановити її причину.