ВИПАДОК РАПТОВОЇ СМЕРТІ ДИТИНИ. КОРЕЛЯЦІЯ ЕКГ ОЗНАК ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН ПРИ ЛЕГЕНЕВІЙ ГІПЕРТЕНЗІІ У ПАЦІЄНТКИ З ПОРТАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

Очеретна Н.Д.

Волинське дитяче територіальне медичне об`єднання


Легенева гіпертензія – досить часте, проте складне для прижиттєвої діагностики ускладненні у хворих з портальною гіпертензією. Патогенез даного процесу надалі дискутується. Стаючи однією з причин смерті внаслідок серцевої недостатності, фатальних аритмій та синдрому раптової смерті в період стабільного клініко-лабораторного стану печінки, легенева гіпертензія вимагає акценту в обстеженні хворих з портальною гіпертензією різного ґенезу.

Дівчинка Л., 16 років, обстежувалась з приводу портальної гіпертензіі, виявленої в річному віці через кровотечу з розширених вен стравоходу.

У віці 16 років дитина мала нормальні антропометричні дані(ІМТ 19.8), збережену функцію печінки за рівнями білірубіну, трансфераз, параметрів білково-синтетичної функції, сталі сонографічні та допплерометричні показники печінки. Проте виникли зміни з боку серцево-судинної системи у вигляді кардіалгій, аускультативних змін .

В тракті обстеження серцево-судинної системи було виявлено кардіомегалію за даними рентгенологічного обстеження, ехокардіографічно - дилатація та гіпертрофія правого шлуночка, підвищення тиску в системі легеневої артерії.

За даними ЕКГ відповідно до критеріїв Holford F.D.,1980:

• < α =138°;

• R V1/ S V1= 4( >1);

• R V1/ S V1= 0.29( <1);

• P-pulmonale.

Також має місце характерне для гіпертрофії правого шлуночка порушення процесів реполяризації: Т(-) V1-6.

Оскільки підчас проведення обстеження у дитини настала раптова смерть, прижиттєві результати можна порівняти до морфологічних змін тканин, які однозначно підтвердили наявність у дитини з портальною гіпертензією даних про легеневу гіпертензію(значне потовщення стінок дрібних артерій за рахунок гіпертрофії м`язового шару, склерозування, звуження просвіту судин та місцями – артеріовенозні анастомози) та зміни міокарду, що свідчать про розвиток хронічного легеневого серця(збільшення розмірів та потовщення стінок правого шлуночка, сіруватий твердий міокард).

ЕКГ ознаки легеневої гіпертензії не мають високої чутливості, проте, достатньо специфічні. Даний клінічних випадок підтверджує важливість рутинної ЕКГ для визначення необхідності проведення обстеження в напрямку визначення стану легеневого кровообігу, як однією з причин фатальних серцевих подій у хворих з портальною гіпертензією.