КОМПЛЕКСНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА МЕТАСТАЗІВ В ЛІМФАТИЧНІ ВУЗЛИ ПРИ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Батюк С. І., Бриндіков Л. М., Попович В. В., Дробнер І.Г.

Хмельницький обласний онкологічний диспансер


Вступ. В даний час доведено, що одним із найбільш важливих параметрів, які впливають на тактику лікування раку молочної залози (РМЗ), являється оцінка ступеня втягнення в пухлинний процес реґіонарних лімфовузлів (ЛВ). Неправильна оцінка характеру ураження реґіонарних (ЛВ) при РМЗ приводить до виконання як необґрунтованих, так і неадекватних оперативних втручань, що погіршує прогноз та якість життя пацієнток. На сучасному етапі ультразвукова діагностика (УЗД) деякими авторами розглядається як ледве не єдиний метод діагностики, який дозволяє оцінити стан практично всіх реґіонарних зон лімфоотоку молочних залоз.


Ціль роботи. Аналіз діагностичної цінності метода УЗД у визначенні ознак метастазування в лімфатичні вузли при РМЗ.


Матеріали і методи. За період 2006−2008 років в кабінеті УЗД онкодиспансеру було обстежено 258 хворих на РМЗ, які мали метастази в реґіонарні ЛВ, підтверджені гістологічними методами дослідження після виконання оперативних втручань. Вік пацієнток 28−67 років. Всім хворим проводилось комплексне УЗД з використанням режимів сірої шкали, кольорового, енергетичного допплерів, тканинної гармоніки, режиму ультразвукової комп’ютерної томографії (Sono CT) і технології візуалізації надзвичайно високої роздільної здатності (XRES). Дослідження проводилось на ультразвукових сканерах PHILIPS HDI 5000 і SIEMENS SonolineG-60 з використанням мультичастотних лінійних датчиків 7, 5 – 10 МГц.


Результати. Незмінений ЛВ в ехографічному зображенні – це правильної овальної форми утворення з діаметром великої осі від 5 до 10 мм, з рівними, добре обмеженими контурами, гіпоехогенною крайовою частиною і гіперехогенною серцевиною. Ультразвукові ознаки метастатичного ураження, які дозволяють запідозрити наявність злоякісного процесу в ЛВ виявлені слідуючі:


Ультразвукова ознака Кількість хворих  %
Округла або близька до округлої форма ЛВ 240 93
Розміри ЛВ 15-65мм 258 100
Гіпоехогенні утворення однорідної ехоструктури(при розмірах ЛВ 15-40мм) 232 90
Гіпоехогенні утворення неоднорідної ехоструктури: кістозні ділянки-зони розпаду (при розмірах ЛВ45-65мм) 26 10
Відсутність зображення воріт ЛВ 245 95
Аваскулярне утворення 103 40
Гіперваскулярне утворення (>10 кольорових сигналів на одиницю площі) 155 60
Нечіткість і розмитість зовнішнього контуру ЛВ-екстракапсулярне поширення 235 91


Висновки. Точність УЗД метастазів в реґіонарні ЛВ у хворих на РМЗ в наших дослідженнях склала 89%, чутливість 85%, специфічність 90%. Даний метод обстеження рекомендуємо використовувати у комплексній передопераційній діагностиці хворих на РМЗ на рівні обласного онкологічного диспансеру.