Комплексне ультразвукове дослідження в діагностиці місцево поширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій

Головко Т.С., Лаврик Г.В., Крахмальова А.С.

Національний інститут раку МОЗ України, м. Київ


Вступ. Поряд із розробкою нових стратегій комбінованого та комплексного лікування онкологічних хворих, розробляються та вдосконалюються методи візуалізації об’ємних утворень. Проблему отримання максимально інформативної діагностичної картини в сполученні з доступністю дослідження та зниженням променевого навантаження на сучасному етапі розвитку променевої діагностики вирішує комплексне ультразвукове дослідження (УЗД).


Метою роботи було визначення ролі комплексного ультразвукового дослідження в діагностиці місцево поширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій.


Матеріли та методи. Проведено дослідження 119 хворих на місцево поширені форми злоякісних новоутворень органів черевної порожнини (38 досліджень), малого тазу (16 досліджень), молочної залози (25 досліджень), голови, шиї (40 досліджень) та органів опорно-рухового апарату (15 досліджень). Дослідження виконували на ультразвуковому сканері фірми ATL HDI 5000 та ATL HDI 3000, Phillips “EnVizor” із застосуванням: конвексного широкополосного лінійного С5-2, працюючого на частотах від 2 до 5 МГц, широкополосного лінійного датчиків 7,5-12 МГц та трансвагінальний датчик 6 МГц.


Результати. Вивчено та систематизовано основні ультразвукові ознаки новоутворень органів черевної порожнини, малого тазу, молочної залози, голови, шиї та органів опорно-рухового апарату. За допомогою променевих методів дослідження визначено диференційно-діагностичні критерії метастазування місцево поширених форм злоякісних новоутворень у лімфатичні вузли.


Висновки.

1. Характерними ультразвуковими ознаками місцево поширених форм злоякісних новоутворень різних локалізацій є: наявність пухлини округлої чи неправильної форми, з нечіткими нерівними контурами, неоднорідної структури.

2. Вірогідними ультразвуковими ознаками метастазування місцево поширених форм злоякісних новоутворень у лімфатичні вузли є: наявність солітарних чи множинних вузлів круглої чи невизначеної форми, з чіткими рівними або поліциклічними контурами, з недиференційованою або частково диференційованою структурою.