МОЖЛИВОСТІ 3D/4D УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У ВИЗНАЧЕННІ ПОШИРЕНОСТІ РАКУ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ НА СУДИННУ СТІНКУ

Порчук Ю.Д..

Волинська обласна клінічна лікарня, Луцьк


Вступ. На етапі обстеження і вироблення тактики лікування хворих на рак підшлункової залози принципове значення має інформація про взаємовідносини пухлини з магістральними судинами. Незважаючи на широке застосування допплерівских методик в даному питанні, роль та місце 3D/4D ультразвукової візуалізації не визначена.


Мета роботи. Вивчити можливості об’ємної ультразвукової реконструкції пухлин підшлункової залози у визначенні поширеності процесу на судинну стінку.


Матеріали та метод. Дані комплексного УЗД із використанням 3D/4D візуалізації порівнювали з результатами морфологічного дослідження операційного матеріалу 16 хворих на рак підшлункової залози, які проходили лікування в хірургічних відділеннях Волинської обласної клінічної лікарні протягом 2008-2009 рр. Дослідження виконували на ультразвуковому сканері “Voluson 730 Pro” (фірма GE, США) із застосуванням датчика для об’ємної реконструкції RAB 2-5L. Застосовувались методики трьохвимірної та реконструкції в реальному масштабі часу (Real Time 4 D), режими 3-D Angio й томографічного ультразвуку (TUI).


Результати. На основі даних операційного матеріалу хворих на рак підшлункової залози, встановлена місце та роль 3D/4D ультразвукової реконструкції у визначенні поширеності процесу на судинну стінку.


Висновки.

1.Метод 3D/4D візуалізації є важливою методикою ультразвукового дослідження поширеності пухлин підшлункової залози на судинну стінку, що доповнює традиційні обстеження у В-режимі з використанням допплерівських технологій.

2. Метод має обмеження через відсутність стандартних протоколів побудови й інтерпретації об’ємних зображень.