МОЖЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ГОЛОВИ ТА ШИЇ

Процик О.Є., Головко Т.С.

Національний інститут раку, м. Київ


Вступ. Проблема діагностики пухлин голови та шиї актуальна. Надзвичайно важливе значення приділяється якості діагностики від якої залежить тактика і результати лікування.


Матеріали та методи дослідження. Проведене обстеження 95 хворих із пухлинними новоутвореннями голови та шиї. Всім пацієнтам проводилося комплексне ультразвукове дослідження електронним датчиком 5-12 МГц із застосуванням кольорового та енергетичного картування. У 63 (66%) хворих були виявлені пухлини слинних залоз (у 53 – рак навколовушних залоз, у 11 – рак підщелепних залоз), у 22 (23%) досліджених хворих був діагностований брахіогенний рак, у 4 (4%) пацієнтів булла виявлена злоякісна парагангліома, у 6(6%) веріфіковані злоякісні лімфоми. Всі діагнози веріфіковані гістологічно. Вторинне (метастатичне) ураження лімфатичних вузлів спостерігалось у 32 хворих (33,5%) (однобічне у 28 хворих, двобічне – у 4-ох).


Результати. Пухлини слинних залоз у досліджених 63-х (66%) хворих мали розміри від 1,0 до 5,0 см, знижену ехогенність, неоднорідну структуру, нерівні контури, звивисті судини в структурі. У хворих з брахіогенним раком (22 хворих, 23%) утворення мали розміри від 2,0 до 6,0 см, структура їх неоднорідна, з рідинним і солідним компонентом (або тільки солідним - у 5-ти хворих, 23%), контури чіткі, нерівні, в тканинному компоненті наявні судини. У пацієнтів з діагностованою злоякісною парагангліомою (4хворих, 4%), пухлина мала знижену або середню ехогенність, чіткі контури, неоднорідну структуру. Злоякісні лімфоми (6 хворих, 6%) візуалізувались як гіпоехогенні утворення (майже рідинної щільності) з чіткими контурами, невизначеної форми інтенсивно васкулярізовані. Вторинне (метастатичне) ураження лімфатичних вузлів спостерігалось у 32 (33%) досліджених пацієнтів (однобічне у 38, двобічне у 4). Всі вузли характеризувались розмірами від 1,0 до 3,0 см, переважно зміненою, або частково зміненою структурою, округлою формою.


Висновки. Найбільш характерними акустичними ознаками злоякісних пухлин щелепно-лицевої ділянки та шиї є наявність додаткового новоутворення пониженої ехогенності (97%), з нечіткими (83%), нерівними (78%) контурами, неоднорідної (89%) структури, з додатковими звивистими судинами (71%) в структурі пухлини. Ознаками вторинного ураження лімфатичних вузлів є: округла форма (88%), змінена структура (92%), інтенсивна васкуляризація (91%).