ПУНКЦІЙНА БІОПСІЯ ПРОСТАТИ ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД – СТАНДАРТ ДІАГНОСТИКИ РАКУ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ

Стаховський Е.О., Вукалович П.С., Войленко О.А., Котов В.А., Вітрук Ю.В., Стаховський О.Е., Яцина О.І..

Національний інститут раку, Київ


Вступ. Згідно останніх даних, в Україні відмічається ріст захворювання на рак передміхурової залози (РПЗ), зумовлений не біологічними особливостями пухлини в популяції, а результатом покращення діагностики. Поряд з цим, низькі рівні виявлення та надання спеціалізованого радикального лікування призводять до високої смертності.

Покращенню діагностики сприяє визначення простат-специфічного антигену (ПСА) в крові, підвищення якого зумовлює необхідність виконання біопсії простати, що є одним із важливих методів діагностики, від результату якого буде залежати подальша тактика лікування та її ефективність.


Метою дослідження була ретроспективна оцінка ефективності біопсії передміхурової залози під УЗД контролем в діагностиці раку простати.


Матеріали та методи. Ретроспективному аналізу піддано 254 пацієнти із патологією простати, які потребували біопсії. У 197 (77,6%) хворих біопсія проводилась під УЗД контролем на апараті Pro focus, фірми «B-K Medical» за допомогою ректального датчика із використанням біопсійного автомату фірми «Bard». У 57 (22,4%) хворих, у яких в простаті були хрящоподібні вогнища - під пальцевим контролем. Забір матеріалу проводили по стандартній «секстантній» методиці та розширену методику біопсії із 12-ти точок і додатковий забір матеріалу із ехогенних зон, які візуалізувались при ТрУЗД.


Результати та їх обговорення. В 78 (30,7%) випадків при УЗД в простаті були виявлені ізоехогенні, у 115 (45,28%) – гіпоехогенні та у 61 (24,02%) - гіперехогенні ділянки, які були підозрілі на вогнища раку. В результаті гістологічного дослідження у 106 (41,7%) хворих було діагностовано доброякісну гіперплазію простати, у 20 (7,9%) хворих – хронічний простатит та у 128 (50,4%) хворих - аденокарциному простати (локалізовані форми раку простати (стадія Т1 та Т2) були діагностовані у 46 (35,9%), захворювання на пізній стадії (Т3 та Т4) - у 82 (64,1%) хворих).


Висновки. Стандартним числом точок для взяття біопсійного матеріалу є не менше 6, для підвищення ймовірності виявлення РПЗ необхідно використовувати 12-точкову біопсію простати, яка включає в себе взяття матеріалу із перехідної зони та латеральних відділів. В доповнення до стандартної методики, біопсія візуалізованих ехогенних зон при ТрУЗД, збільшує виявлення захворювання в середньому на 10-15%.