РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ В ДОКЛІНІЧНОМУ ВИЯВЛЕННІ РАННЬОГО АТЕРОСКЛЕРОЗУ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Лисенко Г.І., Хіміон Л.В., Климась І.В.

Кафедра сімейної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Вступ. Ураження серцево-судинної системи при ревматичних захворюваннях характеризується раннім розвитком атеросклерозу, який має більш агресивний перебіг та в більш молодому віці часто призводить до таких судинних ускладнень як інсульт та інфаркт міокарда. Частота ішемічної хвороби серця, інфаркту міокарда серед хворих на ревматоїдний артрит (РА) в 2-5,5 разів перевищує популяційні показники у відповідних вікових групах. Вчасна діагностика атеросклеротичних уражень з подальшим проведенням лікувально-профілактичних заходів дозволить зменшити смертність від серцево-судинних ускладнень у хворих на РА. В якості доступного та відносно недорого методу для діагностики атеросклеротичних змін в судинах можливо використовувати метод ультразвукового дослідження сонних артерій.


Мета. Дослідити ехоструктурні та гемодинамічні особливості стану сонних артерій у хворих на РА.


Матеріали та методи. Нами обстежено 47 хворих на РА (вік хворих 30-54р., середня тривалість захворювання 4,8р., 38 – жінки, 9 - чоловіки), які знаходились під наглядом ревматолога в Київській обласній клінічній лікарні та 20 практично здорових осіб відповідного віку в якості групи контролю. Дослідження aa.carotis проводилось на апараті ULTIMA PRO-30 («РАДМІР», Харків) лінійним датчиком 5-10 МГц. Оцінювалась товщина комплексу «інтима-медіа» в сонних артеріях, вимірювання проводилось на відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку проводилась шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та розрахунку індексів.


Результати. У хворих на РА в порівнянні з контрольною групою відмічалось потовщення судинної стінки. Потовщення комплексу «інтима-медіа» виявлено у 42 хворих на РА (89,4%), середня товщина комплексу «інтима-медіа» склала 0,88±0,15мм, при цьому у 14,2% хворих цей показник перевищував 1,0 мм. В групі контролю середня товщина комплексу «інтима-медіа» склала 0,62±0,08 мм. (різниця між групами достовірна, р<0,05 ). При оцінці кровотоку в сонних артеріях у хворих на РА виявлено зниження лінійної швидкості кровотоку (ЛШК по загальних сонних артеріях 32,4±0,86 см/сек) порівняно з результатами групи контролю (36,2±0,97 см/сек) та із збільшенням індексів периферичного судинного опору по сонним артеріям (RI 0,79±0,08; PI 2,19±0,63) в порівнянні з контрольною групою (RI 0,67±0,07; PI 1,72±0,5) (р<0,05).


Висновки. 1.Ультразвукове дослідження сонних артерій є доступний і відносно недорогий метод для вияву ранніх ознак розвитку атеросклерозу у хворих на РА.

2. Для хворих на РА є характерним розвиток раннього атеросклерозу, про що свідчить потовщення комплексу «інтима-медіа» в сонних артеріях в порівнянні з групою контролю.

3. У хворих на РА в порівнянні з контрольною групою відмічається зниження ЛШК та підвищення індексів резистентності та пульсативності в сонних артеріях, що може свідчити про наявність ехоструктурних змін вище місця дослідження.