ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ ВЕНОЗНОГО МОЗКОВОГО КРОВОТОКУ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ МОЗКУ ЗА ДАНИМИ ТРАНСКРАНІАЛЬНОГО ДУПЛЕКСНОГО СКАНУВАННЯ

Гонгальський В.В., Прокопович Є.В.

Кафедра неврології та реабілітаційної медицини Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, клініка вертеброневрології Олександрівської клінічної лікарні, Київ, Україна

Вступ. Хронічна ішемія мозку є актуальною проблемою ангіоневрології. Достатньо вивченою є артеріальна складова цієї проблеми. Але на погіршення перебігу захворювання може впливати також порушення венозного мозкового кровотоку.


Мета. Виявити порушення венозного мозкового кровотоку за допомогою транскраніального дуплексного сканування у пацієнтів, які клінічно та за даними ультразвукового дослідження екстракраніального відділу брахіоцефальних судин мають ознаки хронічної ішемії мозку.


Матеріали та методи. На базі клініки вертеброневрології Олександрівської клінічної лікарні було обстежено 102 пацієнти, які клінічно мали прояви хронічної ішемії мозку та симптоми порушення венозного мозкового кровотоку. За даними дуплексного сканування всі пацієнти мали гіпертонічну, атеросклеротичну або вертеброгенну (за рахунок унковертебрального артрозу) ангіопатію брахіоцефальних судин. Дослідження проводилось на ультразвуковому сканері Siemens ACUSON Antares. Для екстракраніального відділу використовувався лінійний датчик з частотою 4-9 МГц, для транскраніального дуплексного сканування використовувався конвексний датчик з частотою 2-4 МГц. Вимірювалися швидкісні параметри кровотоку, досліджувалась геометрія судин, виявлялась наявність атеросклеротичних бляшок.


Результати. У всіх обстежених пацієнтів було виявлено підвищення швидкісних параметрів кровотоку у великій вені мозку (вена Галена). Для пацієнтів, які мали гіпертонічну ангіопатію (деформацію та розширення загальних сонних артерій та ущільнення комплексу інтима-медія) було характерне підвищення швидкості кровотоку до 27,4см/с (при нормі до 20см/с). Для пацієнтів, які мали гіпертонічну ангіопатію та стенозуюче атеросклеротичне ураження брахіоцефальних судин швидкість кровотоку у великій вені мозку складала 27,3см/с. Для пацієнтів з вертеброгенною ангіопатією за рахунок деформації хребтових артерій унковертебральним артрозом швидкість у великій вені мозку становила 22,1см/с (р<0,05).


Висновки. Таким чином, у пацієнтів з клінікою хронічної ішемії мозку за допомогою транскраніального дуплексного сканування було виявлено порушення венозного відтоку з порожнини черепа у вигляді підвищення швидкісних параметрів кровотоку у великій вені мозку. При цьому найбільше швидкість підвищувалась у пацієнтів з гіпертонічною та атеросклеротичною ангіопатією.