Досвід ультразвукової діагностики об’ємних утворень очного яблука та орбіти

Откаленко О.С., Церковнюк А.В., Ніколайчук В.Й., Краморова І.М.

Вінниця, Україна, обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова


Вступ. Ультразвуковий метод діагностики (УЗД) має багато переваг у визначенні патології орбіт. Крім загальновідомих (нешкідливість, відсутність іонізуючого опромінення, неінвазивність), метод дозволяє визначитись з розмірами, структурою, розташуванням, васкуляризацією утворення, динамікою процесу в залежності від отриманої терапії.


Мета. Проаналізувати результати УЗД у хворих з об’ємними утвореннями очного яблука і орбіти, проведених на протязі 2006-2009 років в обласній клінічній лікарні.


Матеріал і методи. Ультразвукове обстеження орбіт було проведено 4024 стаціонарним і амбулаторним хворим на апараті «HDI 5000 sonoCT», Philips в сірошкальному та кольоровому допплерівському режимах лінійним датчиком 5-12 Мгц транспальпебральним доступом.


Результати. У 55 хворих, яким була проведена УЗД орбіт, виявлені різні об’ємні утворення. У 24 випадках - внутрішньоочні пухлини (судинної оболонки - 23, циліарного тіла -1), у 6 – пухлини сльозової залози, у 6 – ретробульбарні утворення (в тому числі і запального характеру). В 19 випадках спостерігались утворення в м’яких тканинах навколо очного яблука та в повіках рідинного, солідного і запального характеру.


Висновок. При об’ємних утвореннях орбіти УЗД дає інформацію про структуру, локалізацію, розміри, відстань від поверхні шкіри, наявність кровотоку, динаміку процесу, що відіграє значну роль у виборі тактики лікування.