ІНТРАОПЕРАЦІЙНІ УЛЬТРАЗВУКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ В НЕЙРОХІРУРГІЇ. ПЕРВИННИЙ ДОСВІД

Возняк О.М., Мухомор О.І., Бубнов Р.В.

Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, м. Київ


Ключові слова: сонографія, інтраопераційна ультразвукова діагностика головного мозку.


Вступ. Інтраопераційні технології продовжують стрімко розвиватись. Вони вимагають високої точності та отримання зображення у реальному часі, особливо в нейронавігаціі. Магнітно-резонансна томографія (МРТ) чи комп'ютерна томографія (КТ) слугує для отримання передопераційної візуальної інформації. Інтраопераційна сонографія використовується протягом багатьох років і є ефективним доповненням до візуалізації нейрохірургії. На сьогодні технічний рівень апаратури значно виріс порівняно з 1978 року, коли Reid вперше описав використання ехографії для нейрохірургічних операцій. Тривимірна ехографія з навігаційним програмним забезпечення, починає проваджуватись.


Матеріали і методи. У клінічній лікарні «Феофанія» проводяться інтраопераційні обстеження при виконанні нейрохірургічних оперативних втручань. Обстеження проводяться за умов асептики з використанням портативних апаратів з високочастотними датчиками – лінійного та малого конвексного.


Результати. Інтраопераційна сонографія в нейрохірургії допомагає у навігації при нейрохірургічних операціях з приводу видалення доброякісних та злоякісних пухлин головного мозку. Інтраопераційна ехографія може бути використана для відстежування дренажу прогресування кісти або абсцесу в супратенторіальних та інфратенторіальних зонах. УЗ контроль необхідний також при введенні дренажу у вентрикулярні структури.


Висновки. Цей безпечний і неінвазивний метод може бути легко адаптований для нейрохірургічних умов. Перевагами є точність, реальний час,