Пошкодження кришталика при травмах ока

Откаленко О.С., Церковнюк А.В., Ніколайчук В.Й., Краморова І.М.

Обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова Вінниця, Україна,


Вступ. Травми ока часто супроводжуються пошкодженням кришталика або його дислокацією. Значна травма, набряк рогівки, гіфема, гемофтальм ускладнюють або роблять неможливою біомікроскопію та офтальмоскопію. У цих випадках ультрасонографія дозволяє визначити наявність ушкоджень ока, в тому числі і кришталика.


Мета. Проаналізувати частоту та форми пошкодження кришталика при травмах ока за період 2008-2009 рр.


Матеріали та методи. Ультразвукове обстеження орбіт було проведено стаціонарним і амбулаторним хворим з травмами ока на апараті «HDI – 5000 sonoCT» фірми Philips в сірошкальному та кольоровому допплерівському режимах лінійним датчиком 5-12 Мгц транспальпебральним доступом.


Результати. З 83 хворих з травмами ока у 36 були виявлені ультразвукові ознаки пошкодження кришталика. Вік хворих коливався з 20 до 83 років і становив в середньому 54,8 років. Вивих кришталика у скловидне тіло спостерігали у 19 вмпадках, підвивих – в 15, дислокація під кон’юнктиву через розрив склери – в 1, підвивих ІОЛ – в 1. Пошкодження задньої капсули кришталика було діагностовано у 12 випадках.


Висновок. УЗД при травмах ока є незамінним методом, який дозволяє при непрозорих середовищах ока виявити зміщення кришталика, його пошкодження, цілісність задньої капсули, що визначає тактику лікування, а при необхідності – методику видалення травматичної катаракти чи дислокованого кришталика та тип ІОЛ для імплантації.