РАННЯ ДІАГНОСТИКА АТЕРОСКЛЕРОЗУ ТА ЗМІН СТАНУ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ

Лисенко Г.І., Хіміон Л.В., Климась І.В.

Національна медична академя післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ


Вступ. Ревматоїдний артрит (РА) є одним з основних найбільш частих рематичних захворювань розповсюдженість якого становить від 0,5% до 2% населення планети. Системне імунозалежне запалення при РА призводить до змін стану внутрішніх органів, судин, розвитку порушень ліпідного обміну. Відомо, що хворі на РА мають підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань за рахунок передчасного системного атеросклерозу; а переносимість медикаментозної терапії, у цих хворих, значно залежить від стану гепатобіліарної системи (ГБС).


Мета. Дослідити наявність та характер ультразвукових змін стану ГБС та сонних артерій, як показника системного атерогенезу, у хворих на РА.


Матеріали та методи. Обстежено 62 хворих на РА (вік хворих 26-64р., середня тривалість захворювання 7,3р., 53 – жінки, 9 - чоловіків), які спостерігались в Київській обласній клінічній лікарні та 20 практично здорових осіб відповідного віку в якості групи контролю. В дослідження не включались хворі з виявленими маркерами вірусних гепатитів В, С; пацієнти, які зловживають алкоголем. Діагноз РА був установлений згідно критеріям Американської Ревматологічної Асоціації 1987р. Дослідження виконували на ультразвуковому апараті ULTIMA PRO-30 («РАДМІР», Харків) із застосуванням конвексного датчика C2-5 МГц та лінійного датчика L5-10 МГц. При дослідженні ГБС оцінювали розміщення, форму, контури, розміри печінки, структуру та ехогенність паренхіми, судинний малюнок печінки; оцінювали розміщення, форму, контури, розміри жовчного міхура та протокової системи, структуру та ехогенність стінок та порожнини жовчного міхура. Сонні артерії досліджувались за стандартною методикою з обох боків з визначенням товщина комплексу інтима-медіа, вимірювання проводилось на відстані 3 см проксимальніше біфуркації загальної сонної артерії протяжністю 1 см. Кількісна оцінка кровотоку проводилась шляхом безпосереднього вимірювання параметрів та розрахунку індексів.


Результати. За результатами проведених досліджень патологія ГБС виявлена у 57 хворих на РА (91,94%), потовщення комплексу інтима-медіа виявлено у 54 хворих на РА (87,1%), середня товщина комплексу інтима-медіа склала 0,88±0,15мм, при цьому у 14,5% хворих цей показник перевищував 1,0 мм, що є критерієм атеросклеротичної бляшки. В групі контролю середня товщина комплексу інтима-медіа склала 0,62±0,10 мм. Зміни стану ГБС у хворих на РА трактувались як: - гепатоз – 55 хворих (96,49%); - жирова інфільтрація печінки – 49 хворих (85,96%); - холестероз жовчного міхура – 34 хворих (59,65%); - жовчно-кам′яна хвороба – 3 хворих (5,26%); - хронічний холецистит – 26 хворих (45,61%). В групі контролю діагностовано гепатоз – 5%, холестероз – 5%, хронічний холецистит – 10%.


Висновки. Хворі на РА мають більшу частоту патології ГБС, атеросклеротичних змін судин порівняно з групою контролю (р<0,05). Ультразвукове дослідження ГБС і каротид необхідно включити до стандартного комплексу обстежень хворих на РА. Ультразвукове дослідження має вагоме значення як доступний, неінвазивний та відносно недорогий метод діагностики патології ГБС та розвитку атеросклерозу у хворих на РА.