РЕҐІОНАРНА АНЕСТЕЗІЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД КОНТРОЛЕМ УЗД

Бубнов Р.В.*, Абдуллаєв Р.Я.**

*Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Київ

**Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків


Вступ. На сьогодні сонографічний контроль вважається «золотим стандартом» сучасної провідникової анестезії. З 2008 року в Клінічній лікарні «Феофанія» виконується у повному обсязі увесь спектр сучасних блокад різних локалізацій. Розроблено критерії сонографічної візуалізації нервів та окремі методики реґіонарної анестезії.


Мета. Метою роботи було вивчення основних сонографічних параметрів нерва та голки, а також окремих методологічних аспектів при проведенні регіонарної анестезії під УЗД контролем.


Матеріали і методи. Згідно поставленої мети в дослідження включили групу з 84 пацієнтів, яким виконано реґіонарну анестезію під контролем УЗД для проведення планових та ургентних оперативних втручань на нижніх кінцівках. У 55 пацієнтів було введено периневральний катетер для наступного програмованого знеболення. Обстеження проводили за допомогою портативного ультразвукового апарату Sonosite M-Turbo з використанням мультичастотних лінійного та конвексного датчиків. Використовували спеціальні одноразові набори для реґіонарної анестезії з голками типу Contіplex A,D set довжиною 50 мм. В якості місцевого анестетика вводили 0,5% розчин маркаїну. В окремих випадках застосовували нейростимулятор, як допоміжний засіб ідентифікації нерва, частотою 2 гц, довжиною імпульса 100 µsec з силою струму до 1.0 mA (достатньою вважали отримання моторної відповіді при силі струму 0,4 mA). Оцінювали ефективність знеболення по 100 бальній аналоговій шкалі болю.


Результати. Було досягнуто високої ефективності блоку (більше 90 балів) при проведенні сідничного блоку у 36 пацієнтів (92%), стегнового блоку - у 33 пацієнтів (89%), підшкірного блоку – у 8 пацієнтів (100%). При виконанні усіх блоків отримано позитивний ультразвуковий симптом поширення анестетика довкола нерва («бублика»). Усі проведені блоки були достатньо ефективними для проведення оперативних втручань.


Таблиця. Результати проведення блокад нервів нижніх кінцівок під контролем УЗД

  Сідничний блок   Стегновий блок   Підшкірний блок  
Кількість блоків 39   37   8  
  In plane Out of plane In plane Out of plane In plane Out of plane
90 балів (ефективний) 21 15 11 22 8 -
80-90 (умовно ефективний)* 1 (4%) 1 (6,6%) 1 (9%) 2 (9%) -  
60-80 (малоефективний)* - 1 (6,6%) - 1 (4,5%) -  
Відстань до нерва, мм 37 (35-52) 28 (23-40) 22 (13-45) 16 (10-38) 23 (16-32) -
Використання нейростимулятора 11 8 (1 ум.еф.) 16 8 - -
«Single shot» 15   17   7  
Програмоване знеболення 24   20   1  

*- включаючи віддалений період програмованого знеболення.


Блок виявився малоефективним у пацієнтів з ускладненою анатомією, з надлишковою масою тіла, глибокому заляганні нервів (глибше 40 мм), більше при виконанні блокади за методом короткої осі (Out of plane). При скануванні за методом довгої осі досягається більшої частоти успішних блоків (95% при сідничному блоку, 92% при стегновому блоку), ніж при короткоосьовому скануванні (88% при сідничному блоку, 89% при стегновому блоку). При поєднаному використанні контролю УЗД та нейростимулятора зареєстрований випадок умовно ефективного блоку (12.5 %).

Позитивний симптом бублика (візуалізація поширення анестетика) не у всіх випадках може бути достовірним симптомом успішної анестезії. Малоефективним проведення окремих блоків, на нашу думку, виявилося за рахунок введення анестетика за межі «власного фасціального пучка» нерва внаслідок диспозиції катетера. В усіх випадках була проведена повторна ефективна корекція положення голки та катетера під контролем УЗД.


Висновок. Ультразвуковий метод є ефективним методом контролю проведення регіаонрної анестезії нижніх кінцівок. Вимагає подальшого вивчення та удосконалення методологічних аспектів. Слід при можливості проводити блоки за методом «іn plane» сканування. Ефективність блоку прямо не залежить від додаткового використання нейростимулятора.