УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ГІПОПЛАЗІЇ СТІНКИ ТОВСТОЇ КИШКИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ КОЛОНОСТАЗІ У ДІТЕЙ

Сафанюк Л.В., Конопліцький В.С., Якименко О.Г., Сінгаєвська Т.В., Смірнова Н.М. Сафанюк О.М.

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня


Для діагностики хронічних колоностазів у дітей, поширеність яких має щорічну тенденцію до збільшення, в останні роки більш активно залучають метод ультразвукової ірігоскопії (УЗІ). УЗІ дозволяє не тільки оцінити кінетичні властивості товстої кишки, але й визначити її структурно – функціональні розміри.

Одним з таких параметрів є товщина кишкової стінки дистальних відділів товстої кишки.

Важливість цього показника ілюструється клінічним спостереженням. Дитина Ф., 14 років, №2478 госпіталізована на стаціонарне лікування з скаргами на хронічні закрепи тривалістю до 14 днів. При виконанні стандартної ірігографії, ректороманоскопії ніяких анатомічних та морфо – функціональних чинників не було виявлено (рис.1). Було виконано УЗІ за І.В. Дворяковським (2000), на якій м’язовий шар прямої кишки локується до введення рідини товщиною 0,2 мм (норма 1,3±0,01 мм), та після введення рідини 0,3 мм (норма 0,8±0,02 мм). Слизовий шар прямої кишки при УЗІ до введення рідини мав товщину 0,2 мм (норма 2,0±0,3 мм) та після введення рідини 0,3 мм (норма 2,0±0,2 мм) (рис 2.).

 


Після з’ясування у дитини вродженої аномалії розвитку дистальних відділів товстої кишки у вигляді гіпоплазії кишкової стінки, було призначене відповідне лікування, спрямоване на збільшення евакуаторних можливостей прямої кишки. По закінченні програми комплексного лікування дівчинка зі значним покращенням загального стану та відсутністю закрепів виписана з стаціонару на подальше амбулаторне лікування.

Підсумком наведеного клінічного прикладу є факт, який підтверджує важливість та спроможність методу УЗІ в діагностиці вроджених аномалій кишкової стінки у дітей.

Рис.1. Ірігограма в прямій проекції. Дитина Ф., 14 років.