УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА ЗАХВОРЮВАНЬ ТА ПОШКОДЖЕНЬ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА

Вовченко А.Я., Сергієнко Р.О.

ДУ «ІТО АМН України», Київ


Актуальність: Ультразвукове дослідження вже доказало своє право бути одним із базових методів об’єктивної діагностики у хворих з патологією опорно-рухового апарату, але на теперішній час ще потребує деякою систематизації та стандартизації, а також вивчення його інформаційної цінності для різних патологічних станів ОДА.


Метою роботи було: На основі ультразвукового та артроскопічного методів виявити клініко-діагностичні відповідності захворювань та пошкоджень плечового суглоба.


Матеріали і методи. За період з 2005 по 20010 роки на базі відділу функціональної діагностики та відділу мікрохірургії та реконструктивної хірургії 165 хворих з патологією плечового суглоба обстежені за допомогою клінічного, рентгенологічного, магніторезонансного методів. Ультразвукове дослідження виконував один спеціаліст вищої категорії з 20 річним досвідом роботи в УЗД опорно-рухового апарату. Обстеження проводилось за допомогою високо дозвільного лінійного датчика (7.5-12MHz) на УЗД апаратах HDI3 500 та HD 11. Всім хворим виконано операції на плечовому суглобі під артроскопічним контролем – один хірург вищої категорії з 6 річним досвідом в артросокопії плечового суглоба. Обстеження порожнини суглоба з проводилось за стандартною схемою з 15 пунктів та субакроміальне обстеження з 8 пунктів. Проведено вивчення відповідності ультразвукових даних з даними артроскопічного дослідження. Сформовані клініко-діагностичні відповідності.


Результати. Найбільш ефективно ультразвукове дослідження для діагностики адгезивного капсуліту, нестабільності плечового суглоба, SLAP – пошкоджень, деформівного артрозу акроміально-ключичного суглоба, розривів РМП, синдромів конфлікту плеча, кальціфікуючого тендініту та параартикулярних ганглієвих кист.


Висновки: Основними перевагами ультразвукового дослідження є чутливість порівняна з МРТ, можливість динамічного обстеження , неінвазивність , доступність, низька вартісність. Основним недоліком є операторозалежність, яку можливо нівелювати практикою та стандартизацією.