УЛЬТРАЗВУКОВЕ ДОЛСЛІДЖЕННЯ РЕТИНОПАТІЇ У НЕДОНОШЕНИХ ДІТЕЙ

Борова-Галай О.Є., Патер А.Я.

Львіська обласна дитяча клінічна лікарня ’’ОХМАТДИТ’’


Вступ. Ретинопатія недоношених – важке захворювання очей, яке ушкоджує сітківку у глибоко недоношених незрілих дітей. До групи ризику належать недоношені діти з масою тіла менше 2000 грамів і терміном гестації до 34 тижнів. Виникнення захворювання пов'язане з широким використанням великої концентрації кисню для забезпечення дихання даної категорії дітей. У недоношених дітей нормальний розвиток і ріст судин сітківки може зупинитися і початися розвиток патологічних судин, так званий процес неоваскуляризації. При цьому судини не виконують своєї функції з транспортування кисню до сітківки. Основним проявом ретинопатії є проростння судин безпосередньо в середину ока і склоподібне тіло. Потім починається новоутворення сполучної тканини за кришталиком, яке викликає натяг та відшарування сітківки. Ретинопатія має 5 ступенів.


Мета. Визначити ультразвукові характеристики ретинопатії та доцільність використання ехографії у дітей.


Матеріали і методи. З 2007 по 2009 рік у відділенні недоношених та реанімації новонароджених було оглянуто офтальмологом 1400 недоношених дітей за допомогою непрямої бінокулярної офтальмоскопії з обов'язковою циклопленією. У 524 з них виявлена ретинопатія I та II ступеня, у 15 недоношених ретинопатія – III та IV ступенів. Сонографічне обстеження проводилося на апаратах VolusonPro фірми “General Electronic” датчиком 7-12 Мгц та “ZONE” фірми Zonore Medical Systems датчиком 5 Мгц. При ехографії оцінювали стан кришталика, склоподібного тіла, сітківки.


Результати. При початкових етапах сонографічні ознаки захворювання мінімальні і проявлялися у вигляді фіброзного тяжа від диску зорового нерва до кришталика з гіалоїдною артерією. При III-IV стадіях сонографічно візуалізувалися фіксовані утвори підвищеної ехогенності з неправильними чіткими контурами розташованих за кришталиком, як правило, з обох сторін. У 9 випадках візуалізувалося відшарування сітківки. При доплерографії у 5 хворих визначалася гіалоїдна артерія. У більшості немовлят з I-II ступенем спостерігався самовільний регрес захворювання без залишкових змін на очному дні.


Висновок. Ультразвукове дослідження очей є інформативним методом діагностики ретинопатії недоношених, яке дозволяє оцінити її ступінь і своєчасно почати лікування. Необхідно ввести метод ехоофтальмографії в діагностичний скринінг для виявлення ретинопатії у недоношених дітей у відділеннях неонатальної патології та застосовувати як метод контролю за ефективністю лікування.