Застосування ультразвукової діагностики внурішньоочних сторонніх тіл

Краморова І.М., Ніколайчук В.Й., Откаленко О.С., Церковнюк А.В.

Вінниця, Україна, обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова


Вступ. Лікарі будь-якої спеціальності не уявляють свою практичну діяльність без ультразвукової діагностики (УЗД). Цей метод також широко застосовується в офтальмології, що зумовлює наявність додаткових можливостей обстеження: дозволяє детально оцінити розмір та стан анатомічних структур ока навіть при непрозорих оптичних середовищах, виміряти товщину кришталика, довжину осі, діагностувати відшарування сітківки, судинної оболонки, помутніння скловидного тіла, наявність внутрішньоочних сторонніх тіл та ін.


Мета. Вивчити застосування УЗД для виявлення та локалізації внутрішньоочних сторонніх тіл при проникаючих пораненнях органу зору.


Матеріали та методи дослідження. УЗД була проведена 20 хворим (21 око), 18 чоловікам та 2 жінкам віком від 20 до 65 років при проникаючих пораненнях ока з підозрою на внутрішньоочне стороннє тіло на апараті «HDI – 5000 sonoCT» фірми Philips в сірошкальному та кольоровому допплерівському режимах лінійним датчиком 5-12 Мгц транспальпебральним доступом.


Результати досліджень. У 18 випадках виявлено стороннє тіло з уточненням меридіана, відстані від оптичної осі та площини лімбу і особливо відношення до капсули ока, що практично неможливо визначити при рентгенодіагностиці.

У 7 хворих стороннє тіло було в оболонках очного яблука (в одному випадку частково виходило за межі), у 8 – у скловидному тілі (рухливе), у 3 – за межами ока в орбіті.

Дані ультразвукової локалізації сторонніх тіл дозволили при прозорих середовищах прицільно проводити офтальмоскопію та їх візуалізацію; корелювалися з результатами рентгенологічних досліджень (металеві тіла).


Висновок. Таким чином УЗД в офтальмотравматології є високоінформативним, достовірним методом. З точністю можна визначити розмір, форму та локалізацію внутрішньоочних сторонніх тіл (особливо їх відношення до оболонок ока), що визначає тактику видалення. Інформативність методу збільшується у випадках відсутності прозорості оптичних середовищ. За наявності неметалевих, рентгенонегативних сторонніх, УЗД органу зору є єдиним способом їх виявлення.