АНТЕНАТАЛЬНА УЛЬТРАЗВУКОВА ДІАГНОСТИКА АНОМАЛІЙ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ (ТЕЗИ ЛЕКЦІЇ)

Іванов Д.Д.

Зав. кафедри нефрології НМАПО імені П.Л.Шупика, Київ


Для антенатальної діагностики використовують стандартне, трансвагінальне, допплерівське, 3D та 4D ультразвукове дослідження (УЗД).

Аномалії сечової системи та індивідуальні особливості її будови діагностуються як правило в строки 24-тижневої вагітності, але рання діагностика можлива з 16 тижня. Аномалії сечової системи представлені з боку нирок і сечових шляхів як кістозні дисплазії (полікістоз нирок, мультикістозна нирка), аномалії розміру (гіпоплазія) та положення (зрощення нирок), кількісні аномалії нирок, аномалії анатомічної будови чашечок, мисок, сечоводів, обструктивні аномалії (рефлюкс-нефропатія, клапани уретри, аномалії мисково-сечоводного сегменту, гідронефроз), аномалії сечового міхура (уретероцеле, аномалії розміру та стінки сечового міхура).

Факторами ризику розвитку аномалій нирок є олігогідроамніон та гіпоплазія легенів у плода, зміни у біохімії навколоплідних вод, несприятливий генеалогічний анамнез за генетичними порушеннями та наявність спонтанних мутацій.

Антенатальна УЗД дозволяє встановити поширеність всіх аномалій нирок і сечової системи, що складає 13-15/1000 плодів, але вади розвитку, які впливають на тривалість життя, не перевищують 0,2% від всіх новонароджених. Найчастішою знахідкою є розширення верхніх сечових шляхів (до 8%), більшість з яких мають транзиторний характер. Обструкції, що вимагають хірургічної корекції, складають 5-7/1000 новонароджених. Міхурово-сечовидний рефлюкс виявляється у 3-4/1000 дітей і також у більшості випадків самостійно ліквідується. Кістозні дисплазії виявляються у 4-6/1000 новонароджених із неонатальною смертністю меншою за 5%. Аномалії положення та розмірів нирок складають 10-12/1000.

Для постнатального спостереження також використають результати антенатального УЗД. Присутність рубців в нирках свідчить про асептичний гіпоксичний процес і може бути хибно позитивною ознакою при діагностиці наслідків мікробно-запальних процесів в постнатальному періоді життя. Наявність нормальної кількості чашечок та даних допплер-УЗД дозволяє проводити диференційну діагностику із постнатальними набутими станами (вторинно-зморщена нирка, реноваскулярна гіпертензія).

Антенатальна УЗД є доцільним та інформативним методом діагностики аномалій розвитку сечової системи.