ДОПЛЕРОМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЦЕРЕБРО-ПЛАЦЕНТАРНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ВНУТРІШНЬОУТРОБНОЇ ЗАТРИМКИ РОЗВИТКУ ПЛОДА (ВЗРП) ДІОСМІНОМ

Сімрок В.В., Опренко С.М., Сімрок Н.І., Сімрок Д.В.

Державний заклад «Луганський державний медичний університет», Луганська обласна клінічна лікарня

Вступ. Дисфункція плаценти (або плацентарна недостатність) – клінічний синдром, обумовлений морфологічними та функціональними змінами в плаценті, і який проявляється порушенням стану, росту та розвитку плода. Відбувається порушення плацентарної перфузії та формування таких ускладнень, як дисфункція плаценти, гіпоксія, затримка внутрішньоутробного росту плода та інші. Все це потребує лікування із застосуванням засобів, що покращують живлення тканин та мікроциркуляцію в системі мати-плацента–плід.

Метою нашого дослідження була оцінка ефективності застосування в комплексному лікуванні ВЗРП діосміну за допомогою допплерометричного дослідження церебро-плацентарного співвідношення.

Матеріал та методи. Нами проведено допплерометричне дослідження стану кровообігу в системі мати–плацента-плід в 53 жінок з прееклампсією середнього та важкого ступеня, в яких було діагностовано ВЗРП. Дослідження проводилось в третьому триместрі вагітності відповідно до чинних акушерських протоколів за допомогою апарату ESAOTE – MP класу «TECHNOS» з використанням конвексного датчика від 3,5 до 7 Мгц та ендокавітального від 5 до 10 Мгц. Проводили дослідження з визначенням максимальної систолічної швидкості кровообігу і кінцевої швидкості діастолічного кровообігу та вираховуванням систоло-діастолічного (С/Д) співвідношення (коефіцієнту), індексу резистентності (ІР), пульсаційного індексу (ПІ). Проводилась реєстрація кровообігу в артеріях стінки матки, середній мозковій артерії плода, артеріях пуповини, плацентарних артеріях. Для оцінки наявності перерозподілу системного кровообігу у плода визначався церебро-плацентарний індекс (ЦПІ), як співвідношення індексів резистентності середньої мозкової артерії плода та артерії пуповини. Дослідження проводили до та після запропонованого лікування діосміном.

Результати дослідження. Проведені дослідження показали, що проведена комплексна терапія із застосуванням діосміну значно покращує кровообіг в судинах не тільки системи мати-плацента-плід, а також й в мозгових судинах плода, що виявлялося підвищенням ЦПІ, а також збільшенням фетометричних показників плода.

Висновки. Діосмін є патогенетично необхідним препаратом в лікуванні ВЗРП на тлі порушень кровообігу в системі мати–плацента-плід, а визначення за допомогою доплерометрії ЦПІ є прогностично значимим в перинатології та може використовуватись, як перинатальний скринінг.