ПОРІВНЯЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОВЕДЕННЯ РЕГІОНАРНОЇ АНЕСТЕЗІЇ НИЖНІХ КІНЦІВОК ПІД КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАСОНОГРАФІЇ ТА НЕЙРОСТИМУЛЯТОРА

Абдуллаєв Р.Я., Бубнов Р.В., Строкань А.М.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Клінічна лікарня "Феофанія" Державного управління справами, КиївВступ. В Україні тема ультразвукової (УЗ) візуалізації нервів для виконання реґіонарної анестезії (РА) є новою, практично не вивченою, а методика ще не набула широкого поширення. В клінічній лікарні «Феофанія» виконують увесь спектр сучасних блокад різних локалізацій під контролем ультразвукового дослідження (УЗД) та нейростимулятора (НС). Розроблено критерії сонографічної візуалізації нервів та окремі суперселективні методики реґіонарної анестезії й принципи оптимізації виконання блокади, також з поєднаним використанням УЗ контролю та нейростимулятора.


Мета. Провести порівняльний аналіз виконання реґіонарної анестезії під УЗ-контролем, під контролем нейростимулятора та поєднаним контролем НС та УЗД для забезпечення безпечного, ефективного і дієвого контролю проведення регіональної анестезії з мінімальним дискомфортом для пацієнта.


Матеріали і методи. Згідно з поставленою метою в дослідження включили 3 групи хворих, яким виконано реґіонарну анестезію нижніх кінцівок (блокаду стегнового та сідничного нервів) для проведення планових та ургентних оперативних втручань на нижніх кінцівках: І групу складали 31 хворий, яким виконано реґіонарну анестезію під УЗ-контролем, ІІ групу - 24 хворих, яким виконано реґіонарну анестезію під контролем нейростимулятора (НС) та ІІІ групу (32 хворих) – під поєднаним контролем УЗД та НС. Обстеження проводили за допомогою портативного ультразвукового апарату Sonosite M-Turbo з використанням мультичастотних лінійного датчика. При проведенні РА використовували спеціальні одноразові набори для реґіонарної анестезії з голками типу Contіplex A,D set довжиною 50 мм. Як місцево анестезуючий засіб вводили 0,5% розчин маркаїну. У хворих ІІ та ІІІ груп застосовували нейростимулятор як допоміжний засіб ідентифікації нерва, частотою 2Гц, довжиною імпульса 100мс, силою струму до 1мA (достатньою вважали отримання моторної відповіді при силі струму 0,4мA). Не було суттєвих відмінностей в антропометричних характеристиках і типах оперативних втручань між пацієнтами І і ІІ та І і ІІІ груп. Включили в дослідження пацієнтів, яким виконано маніпуляції на різних етапах використання методики, як на початку застосування та з досвідом понад 1 рік. У дослідженні не виділяли окремо групи блокади стегнового, сідничного, дрібних нервів. Оцінювали: кількість додаткових пункцій, випадків транспозиції голки, додавання загального знеболення, кількість випадків настання повного блоку (чутливого та рухового) на 30хв., тривалість маніпуляції, кількість невдалих блоків, толерантність маніпуляції пацієнтом. Використовували критерій Стьюдента для статистичного аналізу.


Результати. У всіх досліджуваних пацієнтів спостерігалося повне відновлення сенсорної і моторної функції. Безпосередніх ускладнень маніпуляції (пункції судин, інтраневрального введення), а також неврологічних порушень через 24 години після блокади та на момент виписки не зареєстровано. Результати порівняльних досліджень проведення анестезії під контролем УЗД та НС подано в таблицях 1 та 2.


Таблиця 1. Порівняльне дослідження ефективності блоків нижніх кінцівок між пацієнтами І (УЗД) і ІІ (НС) груп

Див. друковані матеріали

Таблиця 2. Порівняльне дослідження ефективності блоків нижніх кінцівок між пацієнтами І (УЗД) і ІІІ (УЗД+НС) груп.

Див. друковані матеріали

Висновки. Ультразвуковий контроль дозволяє забезпечити вищі показники якості регіонарної анестезії, ніж контроль нейростимулятора - достовірно знизити кількість додаткових пункцій, випадків транспозиції голки, додавання загального знеболення, кількість невдалих блоків, скоротити тривалість маніпуляції, достовірно підвищити випадки настання повного блоку (чутливого та рухового) на 30хв., викликає менший дискомфорт у пацієнтів. Слід підкреслити, що використання ультразвуку не виключає використання нейростимулятора як додаткового засобу підтвердження правильного розташування голки, особливо на ранніх етапах опанування методом. За даними дослідження, при поєднаному використанні УЗД та нейростимулятора достовірно рідша невдала блокада та необхідність проводити транспозицію голки під час маніпуляції. Проте, різниця між деякими показниками якості регіонарної анестезії є статистично недостовірною, тому тема вимагає подальших рандомізованих та подвійно сліпих досліджень на великих групах пацієнтів, для окремих блокад.