РЕЗУЛЬТАТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО МОНІТОРИНГУ ГЕСТАЦІЇ ТА СТАНУ ПЛОДА У ЖІНОК З ФІБРОЗНО-КІСТОЗНОЮ ХВОРОБОЮ МОЛОЧНИХ ЗАЛОЗ

Яремко Г.Є., Жабченко І.А., Дзюба О.М.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», Київ

Вступ. Частота фіброзно-кістозної хвороби молочних залоз (ФКХМЗ) складає 36-50% у загальній популяції та у 67-95% жінок репродуктивного віку з гінекологічними захворюваннями. За нашими даними, у 60,7% обстежених вперше виявлено ФКХМЗ під час даної вагітності.

Мета. Вивчити перебіг гестації, стан плода та зміни у молочних залозах (МЗ) у жінок з ФКХМЗ.

Матеріали та методи. За допомогою ультразвукової діагностики (УЗД) проводили плацентографію, фетометрію та допплерометрію плода. Ультразвукову мамографію здійснювали в В-режимі з частотою сканування 7,5-15 МГц. В динаміці гестації ультразвуковий моніторинг проведено у 135 вагітних з ФКХМЗ. Дифузну мастопатію виявлено у 38,5% вагітних, кістозну – у 46,0% обстежених, вузлову (фіброаденоми) – у 15,5% хворих. При цьому лейоміома матки спостерігалась у 23,7% пацієнток.

Результати. Отримані дані УЗД свідчать, що рецидив захворювання спостерігався у 9,4% хворих, поява кістозних утворень на тлі дифузної мастопатії виявлено у 12,3% обстежених, відсутність УЗ ознак мастопатії наприкінці періоду гестації у порівнянні з першим триместром спостерігалась у 8,2% хворих. Патологічний перебіг І половини вагітності (гіпертонус міометрію, деформація плодового яйця, ретрохоріальна гематома), за даними УЗД, діагностовано у 82,9% обстежених. Ознаки плацентарної дисфункції виявлено у 51,3% вагітних. При допплерометрії ознаки дистресу плода визначались у 37,8% хворих з ФКХМЗ, про що свідчило підвищення індексу резистентності в басейні середньо-мозкової артерії плода.

Висновки. Отримані нами дані свідчать про те, що жінки з ФКХМЗ складають групу ризику щодо акушерських та перинатальних ускладнень під час вагітності. Високий відсоток (60,7%) вперше виявленої патології МЗ та рецидиву захворювання (9,4%) диктують необхідність проведення УЗ мамографії у жінок групи ризику на етапі взяття їх на облік в жіночій консультації та подальшого спостереження у мамолога та акушера-гінеколога.